Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2022, piatok
 

Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu

08. 10. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bol úspešný a stal sa prijímateľom finančnej pomoci z prostriedkov EÚ pre ďalší národný projekt. Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej iba „NP COVID MRK“) sa bude realizovať  v obciach, v ktorých nie sú tzv. pomáhajúce profesie a neprebiehajú žiadne projekty ako sú napríklad Zdravé regióny, miestne občianske poriadkové služby, komunitné centrá a terénna sociálna práca.  Tento projekt má reagovať na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré môžu vzniknúť neplánovane v súvislosti so šírením koronavírusu. V rámci projektu sa bude monitorovať stav rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých rómskych komunitách a bude sa cielene poskytovať obyvateľom MRK materiálna, technická a komunikačná  pomoc.  

 „Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu COVID MRK sa chce spolupodieľať na monitorovaní stavu šírenia koronavírusu a na prevencii a ochrane zdravia v obciach s rómskymi komunitami. Je pre nás veľmi dôležité byť pripravení na krízové situácie  a vyhnúť sa stavu, kedy by museli byť z dôvodu ochrany zdravia uzatvorené niektoré rómske komunity tak, ako tomu bolo na jar tohto roku. V oprávnených obciach budú našou predĺženou rukou terénni asistenti COVID, ktorí budú prvým kontaktom pre obyvateľov rómskych komunít. Poskytnú im informácie ako sa čo najefektívnejšie vyhnúť ochoreniu, na koho sa obrátiť, keď sa v bezprostrednej blízkosti vyskytne ochorenie. Súčasne sa terénni asistenti budú podieľať aj na sprostredkovaní prípadnej humanitárnej pomoci,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Národný projekt COVID MRK bude pôsobiť v rómskych komunitách 7 mesiacov. Predpokladá sa, že sa začne realizovať v mesiaci november 2020 po zazmluvnení obcí. Súčasťou národného projektu je posilnenie ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov COVID v 354 obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a 2019. Ide o obce, ktoré v súčasnosti nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných či dopytovo-orientovaných  projektov operačného programu Ľudské zdroje. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.