Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Terénni sociálni pracovníci pomáhajú v komunitách zasiahnutých koronavírusom

01. 02. 2021

Vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu v mnohých obciach na Slovensku je neľahký. V týchto dňoch Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity intenzívne pracuje v rómskych komunitách pri zachytávaní infikovaných osôb ako aj pri sprostredkovávaní materiálnej pomoci prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca II., ktorého prijímateľom je úrad. 

Terénni pracovníci v obci Svinia motivovali nielen k účasti na testovaní , ale pri testovaní aj pomáhali. Upozorňujú  osoby s pozitívnym testom na dodržiavanie karantény a o situácii informovali aj všeobecných a detských lekárov. Snažili sa tiež monitorovať zdravotný stav a potreby rómskych obyvateľov v domácej izolácii. Obdobná situácia je aj v obci Richnava, kde sa aj vďaka informovaniu komunity o plánovanom testovaní zúčastnilo výterov 1168 osôb. Naši pracovníci absolvovali školenie od Lekárov bez hraníc a zároveň absolvovali priamo v osade návštevu rodín v karanténe. Mimoriadnu situáciu rieši Národný projekt TSP II. aj v obci Jasov. Po tom, čo v  karanténe po testovaní zostalo tisíc ľudí, Potravinová banka pomohla obci so zabezpečením potravín.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunty je vďačný za aktivitu a obetavú prácu terénnym pracovníkom, Potravinovej banke, dotknutým obciam a obyvateľom rómskych komunít, ktorí napriek ťažkej situácii prejavujú ľudskosť a solidaritu. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.