Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2022, piatok
 

Úrad splnomocnenca spúšťa informačnú kampaň o zákone o pomoci v hmotnej núdzi

29. 10. 2013

Národná rada Slovenskej republiky schválila po konštruktívnom rokovaní v pléne parlamentu, ktorá bola vedená v rámci širokého politického spektra vládny návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Týmto zákonom sa realizujú tri z desiatich pilierov reformy Správna cesta z dielne poslanca NR SR Petra Polláka, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Tento zákon nastavuje základnú spravodlivosť v systéme sociálnej pomoci na Slovensku. Novela zákona o hmotnej núdzi je iba prvým krokom, po ktorom prídu rozvojové opatrenia, predovšetkým v oblasti vzdelávania a bývania. Úrad splnomocnenca pre rómske menšiny zároveň spúšťa k zákonu informačnú kampaň s cieľom pripraviť ľudí na vstup zákona do platnosti.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi prinesie od 1. januára 2014 pre  poberateľov dávok v hmotnej núdzi zásadné zmeny, ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov krajiny, odkázaných na sociálny systém. 

  • Práca je cestou z chudoby a rezignácie. Základnú dávku v hmotnej núdzi budú od začiatku budúceho roka dostávať len tie sociálne odkázané osoby, ktoré odpracujú v rámci malých obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác aspoň 32 hodín mesačne, za predpokladu, že im táto možnosť bude ponúknutá. Ak dlhodobo nezamestnaný nepreukáže iniciatívu a nezúčastní sa týchto prác, stráca nárok na dávku v hmotnej núdzi.
  • Odlišujeme zodpovedných rodičov od tých nezodpovedných. Sociálny systém sa prepája s povinnou školskou dochádzkou detí. Zavádza sa príspevok na nezaopatrené dieťa, určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa. Tento príspevok na dieťa zákonný zástupca dieťaťa nedostane, ak nebude dbať o jeho riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.
  • Odteraz budú zákony platiť pre všetkých rovnako. Končí sa priestupková imunita pre sociálne odkázaných ľudí. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi mohli beztrestne páchať drobné krádeže, rušiť susedov a zanedbávať výchovu detí a za tieto priestupky boli nepostihnuteľní. Od 1. januára 2014 tento stav končí. Tresty za priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a  proti majetku budú vymožiteľné finančnou pokutou stiahnutou z dávky v hmotnej núdzi. 

„Som si vedomý, že schválené zmeny predstavujú tie najtvrdšie spomedzi princípov reformy Správna cesta. Tieto zmeny ale konečne v systéme nastavujú základnú spravodlivosť a sú motivačným prvkom. Vytvárajú predpoklad na to, aby ľudia, ktorí sú zvyknutí pasívne prijímať pomoc od štátu, zmenili svoj život a život svojej rodiny k lepšiemu. Tieto opatrenia sú iba prvým krokom, po ktorom prídu ďalšie, rozvojové opatrenia. V nadchádzajúcom období sú pre nás jasnou prioritou zmeny v oblastiach vzdelávania a bývania. Len tak bude možné vymaniť marginalizované komunity na Slovensku z kolobehu chudoby.“ povedal Peter Pollák.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity zároveň v reakcii na prijatie zákona o hmotnej núdzi spúšťa informačnú kampaň. Táto má za cieľ pripraviť ľudí na vstup zákona do platnosti od 1. januára 2014. Súčasťou kampane bolo vyškolenie terénnych a regionálnych pracovníkov úradu tak aby boli schopní priamo v teréne vysvetliť princípy blížiacich sa zmien. Od 4. novembra 2013 bude k dispozícii infolinka na čísle (02) 509 44 974 ako aj emailová schránka TA.13G4@TL_ETJSKF@, na ktorej bude  verejnosť môcť získať odpovede na otázky k zákonu, odbornú pomoc a radu. Na webstránkach úradu splnomocnenca zároveň pribudne informácia o častých otázkach k zákonu o hmotnej núdzi spolu so súvisiacimi odpoveďami.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.