Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Využite možnosť pripomienkovať Stratégiu pre rovnosť inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030

30. 11. 2020

Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity pripravuje novú Stratégiu pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.  V rámci tohto prípravného procesu prosíme širokú odbornú verejnosť o pripomienkovanie navrhnutého dokumentu v prílohe. Do termínu 10.12. 2020. Všetky pripomienky prosíme zaslať na adresu TA.13G4@QHLHT.ZSLHZ@ .

 

Dokument prezentovaný verejnosti bude následne posunutý do ďalšieho legislatívneho a schvaľovacieho konania. Stratégia momentálne neobsahuje aktivity a opatrenia s príslušnými finančými alokáciami, termínmi a zodpovednosťou za príslušné aktivity. Tieto budú súčasťou akčných plánov, ktoré náš Úrad vypracuje do konca roka 2021.    

Pracovnú verziu stratégie na pripomienkovanie nájdete TU (PDF, 814 kB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.