Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Výzva ministerstva školstva na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

23. 11. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prioritné témy výzvy:

➡️ rozvoj zdravého rastu osobností detí zo SZP v ranom a predškolskom veku
➡️ podpora aktivít smerujúcich k lepšej pripravenosti detí zo SZP na predprimárne vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku. 

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-podporu-ranej-intervencie-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-202020-11-2020/

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.