Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca.

03. 12. 2019

ÚSVRK dňa 3.12.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovanýh rómskych komunít II.

V rámci predmetných Oznámení sa môžu poskytovatelia služby nachádzajúci sa v rámci územia 150 obcí a aj mimo územia 150 obcí Atlasu Rómskych komunít zapájať do NP TSP a TP MRK prostredníctvom podania Žiadosti o zapojenie sa do Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovanýh rómskych komunít II.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.