Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Tlačové správy


:


Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov navštívil úrad splnomocnenca predseda vlády Eduard Heger
08. 04. 2021

Ak členovia rómskej menšiny dostanú možnosť, ich život sa môže premeniť na úspešný príbeh. Na tlačovej konferencii vo štvrtok 8. apríla 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger. Zdôraznil, že súčasná vláda veľmi citlivo vníma naliehavosť rómskej...

Vláda schválila Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030
07. 04. 2021

Rámcový dokument Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorý v stredu 7. apríla 2021 schválil kabinet,  je národným záväzkom vlády Slovenskej republiky definujúcim smerovanie verejných politík s cieľom zmien v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Prijatie...

Na podporu očkovania vznikla ďalšia kampaň, tentokrát sa zameriava na rómske komunity
01. 04. 2021

„Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ Takáto výzva zaznieva zo série videí pripravených Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorých cieľom je podporiť záujem obyvateľov o očkovanie. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) spustil informačnú kampaň s ...

Uzatváraniu rómskych komunít sa dá predísť, splnomocnenkyňa vlády zdieľa príklady dobrej praxe
05. 03. 2021

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity má k dispozícii otvorený zoznam obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré úspešne zvládajú náročnú situáciu so šírením ochorenia COVID-19 bez použitia silových zložiek a uzatvorenia celých komunít.  Obce, ktoré...

Stanovisko splnomocnenkyne ku karanténam rómskych komunít
26. 02. 2021

V kontexte uzatvárania rómskych komunít je potrebné, aby regionálni hygienici a hygieničky zohľadňovali rôznorodosť každej rómskej komunity. Sú lokality, kde sa nachádzajú neštandardné obydlia nie je možné uplatniť individuálnu izoláciu, ale máme aj komunity so štandardnými hygienickými podmienkami...

Riadiaca pracovná skupina rokovala o návrhu Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030
11. 02. 2021

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zorganizoval online stretnutie členov a členiek Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie pre Stratégiu rovnosti, inklúzie a participáciu Rómov do roku 2030. Externí experti a expertky odprezentovali tematické oblasti - vzdelávania,...

Terénni sociálni pracovníci pomáhajú v komunitách zasiahnutých koronavírusom
01. 02. 2021

Vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu v mnohých obciach na Slovensku je neľahký. V týchto dňoch Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity intenzívne pracuje v rómskych komunitách pri zachytávaní infikovaných osôb ako aj pri sprostredkovávaní materiálnej pomoci...

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity je za voľbu dvoch národností pri sčítaní obyvateľov 2021
29. 01. 2021

Slovenská republika finalizuje prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov s predpokladaným začiatkom od 15. februára. V súvislosti s otvorením diskusie o zrušení možnosti výberu dvoch národností v dotazníku o sčítaní obyvateľov splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.