Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Tlačové správy


:


Stáž na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pokračuje ďalej
24. 06. 2020

Vzhľadom na to, že opatrenia kvôli pandémii choroby COVID-19 sa postupne uvoľňujú, rozhodli sme sa pokračovať v stážistickom projekte podporenom v rámci programu EÚ - Európsky zbor solidarity. Splnomocnenkyňa sa v najbližších dňoch stretne s kandidátmi a kandidátkami, ktorí sa prihlásili do druhého...

Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
23. 06. 2020

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.  1.      Radi by...

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas
16. 06. 2020

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je partnerom projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí (PPV). Tento projekt bol realizovaný rómskou vzdelávacou...

Stretnutie splnomocnenkyne k iniciatíve "Catching-up Regions"
12. 06. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková dnes rokovala so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja, Svetovej banky a vybranými obcami Varhaňovce, Čičava, Ostrovany, Váradka, Krivany a Dlhé Stráže. Tieto obce sú zapojené do iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky s názvom...

Splnomocnenkyňa vlády Andrea Bučková sa stretla so starostkou a starostami obcí
11. 06. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR stretla so starostkou a starostami obcí, s ktorými rokovala o možnostiach a plánovaných aktivitách na zlepšenie postavenia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Starostovia...

Upozornenie na dodržiavanie opatrení ÚVZ v súvislosti s uvoľnením domácej izolácie a štátnej karantény
10. 06. 2020

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Hoci sa podmienky povinného nosenia rúšok zmiernili, naďalej patria k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a...

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu je vyhlásený
18. 05. 2020

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu je vyhlásený  Hlavným cieľom Štipendijného programu Roma Education Fund je prispieť k vytvoreniu dostačne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní, ktorí budú mať...

Rómovia a Rómky z marginalizovaných komunít sa COVIDU obávajú a rešpektujú pravidlá
29. 04. 2020

Ak sme sa niečo v posledných týždňoch naučili, je to skutočnosť, že všetci sme na jednej lodi. Nebezpečný vírus ohrozuje starších aj mladších, bohatých aj chudobných, menšiny aj väčšiny. Nie všetci však máme podmienky na to, aby sme sa mohli pred vírusom dobre chrániť. Mnohí Rómovia a Rómky žijú v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.