Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Tlačové správy


:


Výzva ministerstva školstva na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020
23. 11. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prioritné témy výzvy: ➡️ rozvoj...

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt č. LDI03 v programe Miestny rozvoj a inklúzia (Nórske granty)
19. 11. 2020

Správca programu - Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 18. novembra 2020 výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ - komponent  Inklúzia Rómov a ...

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK
18. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online INFORMAČNÝ WEBINÁR k Výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom...

Obce s rómskymi komunitami môžu žiadať splnomocnenkyňu vlády o pomoc pri zamedzení šírenia koronavírusu: Štartuje národný projekt COVID– 19
07. 11. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák navštívili obce Žehra, Jarovnice, Sabinov a Čirč, ktoré ležia v okresoch, zaradených medzi najviac zasiahnuté  šírením ochorenia COVID-19. Informovali o pláne pomoci pre...

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach - splnomocnenkyňa vlády SR pozýva obce, aby sa zapojili
05. 11. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou     marginalizovaných rómskych komunít (MRK)...

Podiel pozitívne testovaných na COVID - 19 v rómskych komunitách sa pohybuje približne na úrovni pozitívnych prípadov v majorite
02. 11. 2020

Podiel pozitívne testovaných na COVID - 19 v rómskych komunitách sa pohybuje približne na úrovni pozitívnych prípadov v majorite Účasť na celoplošnom testovaní na COVID-19 bola vysoká aj z radov obyvateľov žijúcich v rómskych komunitách. Testovanie potvrdilo, že rómske komunity...

MV SR a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity hľadajú možnosti na pokračovanie programu MOPS
29. 10. 2020

Ministerstvo vnútra SR a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity rezolútne dementuje informácie šíriace sa na sociálnych sieťach o tom, že vláda SR ukončuje program Miestne občianske poriadkové služby. Chceme ubezpečiť všetky obce a mestá, ktorým sa končia zmluvy o ...

Obciam pri plošnom testovaní na koronavírus bude môcť pomáhať vyše 4000 zamestnancov pomáhajúcich profesií
28. 10. 2020

Slovensko čaká nasledujúce dva víkendy rozsiahla logistická operácia. Poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková  vyzývajú všetkých terénnych sociálnych pracovníkov, asistentov osvety zdravia, príslušníkov miestnych občianskych...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.