Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Tlačové správy


:


Splnomocnenec pre rómske komunity varuje: treba zastaviť šírenie toluénu v osadách
21. 02. 2019

Čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám. Rómovia pritom siahajú po relatívne lacnom, dostupnom, no nebezpečnom toluéne, resp. po syntetickej náhrade marihuany, zvanej herba. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je potrebné tento trend zastaviť. Stovky...

Vláda odsúhlasila nové priority v oblasti integrácie Rómov do roku 2020
17. 01. 2019

Na výjazdovom rokovaní vlády v Levoči 17. januára 2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019-2020 pre päť prioritných oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a finančné začlenenie. Materiál...

Úrad splnomocnenca sa v roku 2019 chce venovať predovšetkým vzdelávaniu, zamestnávaniu a bývaniu Rómov
17. 01. 2019

Rok 2018 bilancoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz v obci Čirč pri Starej Ľubovni. Predstavil aj jeho plán činnosti na rok 2019. Prioritne sa chce venovať trom oblastiam: vzdelávaniu, zamestnanosti a bývaniu. „Od roku 2016 pracujeme na systémových krokoch v ...

Poznáme laureátov jubilejného 10. ročníka Roma Spirit
26. 11. 2018

Roma Spirit už po desiaty raz ocenil inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Z rekordného počtu 313 prijatých nominácií v 7 kategóriách (Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť,...

Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zlepšiť bývanie pre svojich obyvateľov
21. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje  (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania...

Udeľovanie ocenení ROMA SPIRIT 2018 sa uskutoční v nedeľu 25. novembra v Slovenskom rozhlase
21. 11. 2018

Výročný 10. ročník Roma Spirit sa môže pochváliť rekordným počtom 313 prijatých nominácií, ktoré sú dôkazom reálnych riešení zlepšujúcich život jednotlivcom i komunite a príkladmi úspešného spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.  Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre...

Vláda schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia členov marginalizovaných skupín na trhu práce
20. 11. 2018

Vláda SR na rokovaní 20. novembra 2018 schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce. Tvorbu tohto materiálu koordinoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Jeho plnenie by malo výrazne prispieť k uplatniteľnosti ľudí z ...

Projekt na inklúziu rómskych detí v škôlkach už zamestnáva Rómov
29. 10. 2018

V obci Varhaňovce v okrese Prešov využili najnovší národný projekt PRIM (podpora inklúzie na materských školách) a zamestnali dve asistentky v miestnej materskej škole a jednu odbornú pracovníčku. Aj vďaka nim majú malí žiaci lepšiu šancu začleniť sa do kolektívu a ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.