Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Tlačové správy


:


Štartuje národný projekt KORONA TE MEREL /Porazíme koronu/
19. 10. 2020

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo  ďalší národný projekt  KORONA TE MEREL zameraný na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.   Jeho prijímateľom je  štátna príspevková...

Zamedziť karanténe rómskych komunít má nový projekt, obce sa už môžu zapájať
19. 10. 2020

Zamedziť karanténe rómskych komunít má nový projekt, obce sa už môžu zapájať Bratislava (19. októbra 2020) – Od polovice októbra môžu obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít žiadať o zapojenie sa do Národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií...

Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu
08. 10. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bol úspešný a stal sa prijímateľom finančnej pomoci z prostriedkov EÚ pre ďalší národný projekt. Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou...

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizuje Online informačný seminár k výzve s názvom Inklúzia Rómov a posilnenie ich posilnenia
06. 10. 2020

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude dňa 15. októbra 2020 organizovať Online informačný seminár k výzve LDI02 s názvom Inklúzia Rómov a posilnenie ich posilnenia v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “. Odkaz na...

Na zaslanie nominácie na ocenenie Roma Spirit zostáva 7 dní!
05. 10. 2020

Dvanásty ročník ocenenia Roma Spirit je v plnom prúde! Poznáte ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku? Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit 2020!  Roma Spirit opätovne ocení osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí...

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková informuje o svojich výzvach v kritickom newsletteri Menšinová politika na Slovensku
28. 09. 2020

Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) zverejnil prvé vydanie obnoveného kritického newslettra Menšinová politika na Slovensku, v ktorom sa venujeme analýzam a reflexiám vývoja v oblasti menšinovej politiky a menšinových práv. Kritický newsletter...

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z rómskych komunít bude v zapojených materských školách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch
23. 09. 2020

Predškoláci z marginalizovaných rómskych komunít sa budú v zapojených obciach pripravovať aj naďalej na vzdelávanie na základných školách prostredníctvom projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM II.). Druhá fáza národného projektu...

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov
23. 09. 2020

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).   Prostredníctvom...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.