Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Tlačové správy


:


Zmena v oblasti desegregácie vo vzdelávaní je nevyhnutná, opatrenia treba urýchliť
08. 10. 2018

Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo vôbec. Zmena v tejto oblasti je nevyhnutná. Zhodli sa na tom verejná ochrankyňa práv, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, hlavná školská inšpektorka a riaditeľka Výskumného ústavu...

Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
08. 10. 2018

O nevyhnutnosti spolupráce na všetkých úrovniach a navrhovaní efektívnych opatrení diskutovali na Mestskom úrade v Poprade terénni sociálni pracovníci, policajní špecialisti, zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR a zástupkyňa odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky...

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku
05. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity v spolupráci so štatistickým úradom realizuje prvé zo zisťovaní EU SILC – MRK o príjmovej situácii a životných podmienkach rómskych komunít
03. 10. 2018

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach /EU SILC /sa na Slovensku realizuje už od roku 2005 na základe nariadenia č. 1177/2003  Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach a Nariadením č. 1553/2005 Európskeho parlamentu a Rady,...

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK
21. 09. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít...

Druhý august je pamätným dňom státisícov obetí rómskeho holokaustu
03. 08. 2018

Vyše tritisíc Rómov bolo len v jeden deň - 2. augusta roku 1944 - zavraždených v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka. Na prvý pohľad vysoké číslo však tvorí iba jedno percento zo všetkých rómskych obetí, ktoré neprežili holokaust počas druhej svetovej vojny. „O systematickom...

Schválená žiadosť o NFP „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“
31. 07. 2018

Dňa 13.07.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorého sa začala implementácia národného projektu (ďalej len „NP) s názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“. Na...

Slovenský národný archív v sobotu otvára brány verejnosti, pripravená je aj prednáška o digitalizácii archívnych dokumentov
14. 06. 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov všetkých srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU, ktorý sa bude konať v SOBOTU 16. JÚNA 2018  od 9. do 17. hodiny v priestoroch archívu na  Drotárskej ceste č. 42 v Bratislave. Pracovníci archívu pripravili...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.