Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Sprievodca pre zapojené subjekty do NP COVID MRK a prílohy

AKTUÁLNE PLATNÉ ZNENIA

SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU (PDF, 1 MB) VERZIA 2: AKTUALIZOVANÉ 26.5.2021 (účinnosť od 27.5.2021)

Príloha 1 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Vzory pre kapitolu 6 Financovanie


Príloha 2 - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (PDF, 658 kB) VERZIA 4: AKTUALIZOVANÉ 26.5.2021 (účinnosť od 27.5.2021)


Príloha 3 - Zoznam oprávnených obcí pre výkon činnosti terénnych asistentov COVID (DOCX, 112 kB)  (DOCX, 112 kB)

Príloha 4a - Plagát NP COVID MRK (PDF, 316 kB) (verzia do 31.5.2021)

Príloha 4a - Plagát NP COVID MRK (PDF, 316 kB) (verzia od 1.6.2021) 

Príloha 4b – Logo ESF EFRR (PDF, 27 kB)

Príloha 5 - Vedenie spisovej dokumentácie pri výkone terénneho asistenta COVID (DOCX, 50 kB)

ARCHÍV

SPRIEVODCA PRE UŽÍVATEĽOV ZAPOJENÝCH DO NÁRODNÉHO PROJEKTU„Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.“ (DOCX, 86 kB) (účinnosť 24.11.2020 - 26.5.2021)

Príloha č.1 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Vzory pre kapitolu 6 Financovanie


VERZIA 3: PLATNÁ DO 26.5.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (PDF, 274 kB)


VERZIA 2: PLATNÁ DO 21.1.2021 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX, 75 kB)


VERZIA 1: PLATNÁ do 28.12.2020 Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu - Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (DOCX, 87 kB)

Grafické spracovanie postupu pri obsadzovaní pracovnej pozície TA COVID (PDF, 3 MB)