Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 
Verejná správa / Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Stanovisko k § 25 ods. 7 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z.

Stanovisko k § 25 ods. 7 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z.