Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Štatistika k trestnému činu obchodovania s ľuďmi a obetiam zaradeným do programu

 

ROK

 2018

 2019

Začaté trestné stíhanie -  prípady

27

 20

Vznesené obvinenie - prípady

23

14

Počet obvinených osôb

53
(38 mužov a 15 žien)

36
(21 mužov a 15 žien)

Štátna príslušnosť obvinených osôb 52 slovenská
1 srbská

34 slovenská
1 česká
1 poľská

 

ÚDAJE O OBETIACH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZARADENÝCH DO
PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

rok

 2015

 2016

 2017

 2018

2019 

 počet zaradených obetí -celkom

 25

 21

 19

 16

 17

 z toho ženy

 8

 4

 8

 7

 9

z toho muži

 17

 17

 11

 9

 8

 z toho deti

 -

 3

 -

 -

 -

 účel vykorisťovania

 NP-17, -5, NS-4,

SV-2, NK-1

 SV-3, NP-12, NS-1, -2,

NP+NŽ-1, NP+NS-1, SV+NP+NS-1 

 NP-9, SV-7, -2,

 NP-7, -6, SV-2, NS-1

NP-7, SV-4, -4, NS-2 

vysvetlivky:NP-nútená práca; -nútené žobranie; SV-sexuálne vykorisťovanie; EK-ekonomické vykorisťovanie; NK-nútená kriminalita; NS-nútený sobáš; O- otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu