Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Štátny archív v Košiciach

Od 25. mája 2020 sú bádateľne  Štátneho archívu v Košiciach a jeho pracovísk otvorené pre verejnosť za nasledujúcich podmienok:

 1. Štúdium bude umožnené v obvyklých dňoch a hodinách (od pondelka do štvrtka od 8. do 15. hod), ak to podmienky konkrétneho archívu dovoľujú.
 2. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. Objednanie je možné výhradnee-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému (ISEA). Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).
 3. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju bádateľskú návštevu v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy.
 4. Obmedzuje sa počet bádateľov v bádateľni archívu tak, aby bolo možné dodržiavať odstupy medzi bádateľmi v zmysle opatrení (okrem členov spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti minimálne 2 m. Za rozmiestnenie bádateľovv bádateľni archívu zodpovedá pracovník bádateľne. Maximálne počty bádateľov: Košice 1 (čítačka matrík) + 2, Michalovce 1, Rožňava 2,  Trebišov 1, Spišská Nová Ves 2
 5. Maximálny denný počet žiadaniek na predloženie archívnych dokumentov nesmie presiahnuť obmedzenú kapacitu bádateľne archívu v súlade s bodom 4.
 6. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
 7. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.
 8. Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.
 9. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (ceruzy).
 10. V priestoroch bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci bádateľne.
 11. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku, z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami a mincami.
 12. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.
 13. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
 14. Archív zabezpečí zvýšenú hygienu priestorov ‒ vo zvýšenej miere udržiavanie čistoty celého priestoru bádateľne archívu a priestorov na manipuláciu s dokumentmi a ich pravidelnú dezinfekciu (najmä madiel na schodiskách, kľučiek, výpožičného pultu, rukovätí transportných vozíkov a odkladacích plôch, WC priestorov).
 15. Archív zabezpečí pri východe z bádateľne zberný koš na použité rukavice a iný ochranný materiál.
 16. Zamestnanci archívu musia dodržiavať všetky nariadenia týkajúce sa dodržiavania ochranných pracovných pomôcok a hygienických opatrení a pokyny vedúceho zamestnanca k zamedzeniu šírenia sa infekcie: používať ochranné pomôcky, predovšetkým rukavice a rúška, dôkladne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, nedotýkať sa rukami ani ochrannými rukavicami tváre, očí, úst a pod., dodržiavať osobnú hygienu.


Listovanie v archívnych pomôckach a knihách príručnej knižnice archívu sa odporúča obmedziť na minimum, každá takto použitá pomôcka alebo kniha musí byť odložená na vyhradené miesto do karantény.

Budova Štátneho archívu v Košiciach
 • Štátny archív v Košiciach,
  041 56 Košice, Bačíkova 1
 

 PRACOVISKÁ:

 

 Budova Štátneho archívu v Košiciach - pracovisko Archív Michalovce

 Budova Štátneho archívu v Košiciach - pracovisko Archív Rožňava
 • Štátny archív v Košiciach,
  pracovisko Archív MICHALOVCE
  071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 4
 • Štátny archív v Košiciach,
  pracovisko Archív ROŽŇAVA
  048 01 Rožňava, Zakarpatská 26

 Archív Spišská Nová Ves

 Budova Štátneho archívu v Košiciach - pracovisko Archív Trebišov
 • Štátny archív v Košiciach,
  pracovisko Archív SPIŠSKÁ NOVÁ VES
  052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1
 • Štátny archív v Košiciach,
  pracovisko Archív TREBIŠOV
  075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 201
 

Dôležité odkazy

Môžete nás sledovať aj na: 
facebook


 

 

Dôležité oznamy

Otvorené pre verejnosť:

pondelok - štvrtok
08.00 - 15.00

SAKE logo

_______
POZOR!
 

V dňoch 5. a 6. októbra 2020 bude Štátny archív v Košiciach zatvorený z dôvodu sťahovania.

Pracoviská Archív Michalovce a Archív Trebišov budú z rovnakých dôvodov zatvorené v pondelok 5. októbra.
Ďakujeme za pochopenie.