Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Stránkové dni OR PZ v Komárne

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

UPOZORNENIE:

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 08.00 hod  - 12.00 hod. po predchádzajúcom online objednaní.

Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod.

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov je k dispozícii od 08.00 hod - 12.00 hod., okrem štvrtka.

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ v Komárne, Záhradnícka 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      Telefónne čísla : 096131 - 3411, 3415, 3417, 3422, 3423
Cestovné doklady:
Oddelenie dokladov OR PZ v Komárne, Záhradnícka 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
       Telefónne čísla : 096131 - 3411, 3415, 3417, 3422, 3423
Vodičské preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ v Komárne, Záhradnícka 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
       Telefónne čísla : 096131 - 3411, 3415, 3417, 3422, 3423
Zbrojné preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ v Komárne, Záhradnícka 6   8:00-15:00   8:00-12:00   8:00-17:00 -   8:00-14:00
      Telefónne čísla : 096131 - 3430
Evidencia vozidiel:
ODI OR PZ v Komárne, Záhradnícka 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      Telefónne čísla: 096131 - 3520, 3530, 3531, 3532

Okresný dopravný inšpektorát:

S platnosťou od 15. marca 2018 budú na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: 13.00 – 15.00 hod.
Streda: 13.00 – 15.00 hod.

Kontakt: Pohraničná 8, Komárno

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy