Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Štruktúra KR HaZZ v Bratislave

Prísaha  |  Krátka história  |  Štruktúra KR HaZZ v Bratislave  |  Kontakty

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave

HAsičský a Záchranný útvar hlavného mesta slovenskej republiky bratislavy

Sekretariát

Asistent pre fondy EU

Oddelenie
protipožiarnych kontrol a zisťovania príčin požiarov

Oddelenie
požiarnej prevencie

Oddelenie
posudzovania protipožiarnej bezpečnosti

Oddelenie
operatívno technické

Oddelenie
prevádzkovo technické

Oddelenie
operačného riadenia a IZS

HS 1 - Radlinského

Oddelenie
ekonomiky a logistiky

HS 3 – Hálkova

Osobný úrad

HS 4 – Saratovská

HS 5 - Čapajevová

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HAZZ V MALACKÁCH

Oddelenie
požiarnej prevencie

Oddelenie
prevádzkovo technické

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HAZZ V PEZINKU

 

 

 

Oddelenie
požiarnej prevencie

 

 

 

Oddelenie
prevádzkovo technické

 

 

 

Hasičská stanica Senec