Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Denné štúdium

Škola neposkytuje vzdelávanie žiakom po absolvovaní základnej školy v dennom štúdiu !!!

Študijný odbor 3650 6 00 - staviteľstvo – požiarna ochrana

(4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou)

Absolvent má uplatnenie na okresných a krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo funkcii inšpektor, v hasičských jednotkách vo funkcii technik špecialista, v nižších veliteľských funkciách a taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Naša škola zabezpečuje výučbu odborných predmetov požiarnej ochrany.

Prihlášku na štúdium podávajú uchádzači na Strednú priemyselnú školu stavebnú, Veľká Okružná č. 25, 010 01 Žilina.