Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2021, utorok
 

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO – 2016

Koordinačné stredisko IZS  |  Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO – 2016

 

 Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov okresu Nitra sa konalo dňa 4. mája 2016
v areáli skladov CO, Levická č.15, Nitra. Okresného  kola sa zúčastnilo celkovo 10 družstiev
(9 zo ZŠ + 1 z 8r. gymnázia).
 Prihlášky na súťaž boli zaslané do 16-tich základných škôl okresu a štyrom 8-ročným
gymnáziám,  prihlásilo sa 6 škôl s viacerými družstvami a 1 osemročné gymnázium.
 Súťaž sa konala podľa propozícií vydaných Okresným úradom Nitra, odborom krízového
riadenia. Organizátori súťaže neobdržali od vedúcich družstiev a súťažiacich žiadne protesty
a pripomienky k organizácii, technickému zabezpečeniu a celkovému priebehu súťaže, súťaž
prebehla pokojne a bez zranení.
Žiaci vynaložili veľkú snahu a zapálenie pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.
Za to im patrí  pochvala! Ich dosiahnuté výsledky odzrkadľujú nielen úroveň prípravy
a „smolu“ pri súťaži, ale aj to, že niektorí súťažiaci sa zúčastnili už po štvrtýkrát. Niektoré školy
súťažia s dvomi družstvami (starší a mladší žiaci), takže v súťaži majú vždy družstvo s vyššími
skúsenosťami a vedomosťami. Takúto formu prípravy odporúčame všetkým školám.

Poradie na stupienkoch víťazov:

 

1.  ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble , družstvo A
     súťažiaci: Táňa Koscelníková, Ingrid Melišíková, Samuel Sádovský, Martin Záhorský
     pedagóg: Mgr.Viera Melušová

2.  ZŠ na Hôrke 30,  Nitra,  družstvo A
     súťažiaci: Ema Kraushuberová, Dominika Mutkovičová, Matúš Bíro, Juraj Polák
     pedagóg:  PaeDr. Dagmar Vasiľková

3.  Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra
     súťažiaci: Terézia Brázdilová Sofia Čelešová, Filip Kozík, Simon Turba
     pedagóg: PaeDr. Monika  Krnáčová

Limit 570 bodov určený na postup na  Majstrovstvá SR splnili 2 družstvá:

  1. ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble , družstvo A -        585 bodov
  2. ZŠ na Hôrke 30,  Nitra,          družstvo A -        576 bodov

  Všetkým účastníkom okresného kola – deťom i učiteľom ďakujeme za účasť,
preukázané vedomosti i zručnosti a dúfame, že sa opäť uvidíme na okresnom
kole ďalšieho súťažného ročníka  2016/2017.
  Prajem Vám úspešné ukončenie školského roka a nádherné prázdniny.
  Úprimné ďakujem patrí aj všetkým organizátorom a rozhodcom, ktorí pripravili
súťaž a zabezpečili jej plynulý priebeh.

 

                                                                    Ing. Rastislav Brázdil
                                                                         vedúci OKR

 

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)