Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2021, utorok
 

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO – 2017

Koordinačné stredisko IZS  |  Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Prihlášky na súťaž boli zaslané do 17-tich základných škôl okresu a 8-ročných gymnázií,  prihlásilo sa 5 základných škôl s viacerými družstvami a 2 osemročné gymnáziá.

Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov okresu Nitra sa konalo dňa 20. apríla 2017 v areáli skladov CO, Levická č.15, Nitra. Okresného  kola sa zúčastnilo celkovo 11 družstiev (9 zo ZŠ + 2 z 8-ročných gymnázií).

Súťaž sa konala v obzvlášť studenom a veternom počasí, pre súťažiacich, pedagógov, rozhodcov, organizátorov a hostí boli poskytované počas celej súťaže teplé nápoje a mohli využívať vykurované priestory, kde prebiehal aj otvárací a záverečný ceremoniál.

            Vzácnou návštevou nás poctila generálna riaditeľka SKR MVSR JUDr. Lenka Hmírová, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila súťaž, poďakovala žiakom za prístup k súťaži, pedagógom za ich prípravu, odovzdávala ceny a s ocenenými sa vyfotografovala.

       Súťaž prebiehala podľa propozícií vydaných Okresným úradom Nitra, odborom krízového riadenia. Organizátori súťaže neobdržali od vedúcich družstiev a súťažiacich žiadne protesty a pripomienky k organizácii, technickému zabezpečeniu a celkovému priebehu súťaže, súťaž prebehla pokojne a bez zranení.

       Žiaci v ťažkých podmienkach vynaložili veľkú snahu pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, aj keď poveternostné podmienky ovplyvnili bodové ohodnotenie pri niektorých disciplínach. Za prístup a vyrovnanie sa s nepriaznivými podmienkami im patrí  pochvala! Ich dosiahnuté výsledky odzrkadľujú nielen úroveň prípravy, „smolu“ pri súťaži a prípadné sťažené podmienky, ale aj to, že niektorí súťažiaci sa opakovane zúčastňujú už po niekoľkýkrát. Niektoré školy súťažia s dvomi družstvami (starší a mladší žiaci), takže v súťaži majú vždy družstvo s vyššími skúsenosťami a vedomosťami.  

 

Poradie na stupienkoch víťazov:

 

  1. ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble , družstvo A – 575 bodov

súťažiaci: Táňa Koscelníková, Ingrid Melišíková, Samuel Sádovský, Martin Záhorský

            pedagóg: Mgr.Viera Melušová, Mgr. Jana Sádovská

 

  1. ZŠ na Hôrke 30,  Nitra,  družstvo A – 566 bodov

            súťažiaci: Barbora Bányiová, Lucia Tomková, Adam Pindjak, Michael Kalaba

            pedagóg:  PaeDr. Dagmar Vasiľková

 

  1. ZŠ s MŠ Rišňovce , družstvo A – 564 bodov

            súťažiaci: Lucia Baková, Soňa Gudábová, Kristián Klampárik, Dávid Uhlár

            pedagóg: Mgr. Eva Lenčéšová

 

         Podľa tohtoročného rozhodnutia organizátora súťaže, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, na majstrovstvá SR postupuje iba víťaz okresného kola SMZ, takže na M SR postupuje družstvo A zo ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble, ktoré má možnosť prihlásiť sa na celoslovenskú súťaž.

   

Všetkým účastníkom okresného kola – deťom i učiteľom ďakujeme za účasť, preukázané vedomosti i zručnosti a dúfame, že sa opäť uvidíme na okresnom kole ďalšieho súťažného ročníka  2017/2018.

    Prajem Vám úspešné ukončenie školského roka a nádherné prázdniny.

    Úprimné ďakujem patrí aj všetkým organizátorom a rozhodcom, ktorí pripravili súťaž a zabezpečili jej plynulý priebeh.

 

                                                    

                                                         Ing. Rastislav Brázdil

                                                         vedúci OKR NR

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)