Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Súťaž MZ CO

V stredisku Krupina –  Tepličky súťažili mladí záchranári civilnej ochrany

z okresu Detva, Zvolen a Krupina

 

         Dňa 25. apríla 2018 sa v areáli Centra účelových zariadení Piešťany – stredisko Krupina Tepličky uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z okresu Detvy, Krupiny a Zvolena. Z okresu Zvolen sa do súťaže zapojilo 5 základných škôl (ZŠ Hrnčiarska Zvolen, ZŠ P. Jilemnického Zvolen, ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen, ZŠ J. Alexyho  Zvolen a ZŠ A. Ostrolúckej Budča).

         Vedomosti a pripravenosť súťažiacich na trati preverili disciplíny ako streľba zo vzduchovej pušky, použitie ochrannej masky, zdravotnícka príprava + volanie na tiesňovú linku 112, hasenie malých požiarov, pohyb a pobyt v prírode (práca s mapou, buzolou, určovanie svetových strán a vzdialeností), improvizované prostriedky  individuálnej ochrany, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov a vedomostný test. Družstvo mohlo správnym riešením disciplín dosiahnuť maximálne 585 bodov. 

         Výsledky súťažiacich z jednotlivých disciplín ukázali ich dobrú pripravenosť, za čo patrí poďakovanie skúseným pedagógom, ktorí sa dlhodobo venujú príprave žiakov na súťaž mladých záchranárov. Mladí záchranári sa pravidelnou prípravou nielen zdokonaľujú, ale aj získavajú nové poznatky a  tým zvyšujú úroveň nielen súťažných disciplín, ale aj vlastnej pripravenosti na zvládnutie neočakávaných situácií v bežnom živote.

           

Výsledky súťaže boli nasledovné:

 

  1. Miesto  s počtom bodov 565 získalo družstvo zo ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen v zložení Júlia Micháleková, Ema Paľuchová, Lukáš Schieber a Tomáš Maliniak.

 

  1. Miesto s počtom bodov 562 získalo družstvo zo ZŠzo ZŠ Adely Ostrolúckej Budča v zložení  Lucia Hrčková, Alžbeta Dávidová, Patrik Rusko a Daniel Rovňan.

 

  1. Miesto s počtom bodov 558 získalo družstvo zo ZŠ J. Alexyho Zvolen v zložení  Kristína Sudimáková, Simona Oláhová, Peter Kováčik a Michal Gondáš .

 

Všetkým trom družstvám blahoželáme ku krásnemu umiestneniu.

                Okresné kolo súťaže má charakter postupovej súťaže, podľa postupového kľúča víťazné družstvo z 1. miesta – žiaci školy sv. D. Savia zo Zvolena postupujú na krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO, ktoré sa bude konať pod záštitou prednostu Okresného úradu Banská Bystrica dňa 23 . mája 2018 v areáli Národného biatlonového centra Osrblie.

 

Odbor  krízového riadenia OU Zvolen

 

 

Dokumenty:

01Foto -  Štart a cieľ (JPG, 6 MB)

02Foto -  Streľba zo vzduchovej pušky (JPG, 8 MB)

03Foto – Použitie ochrannej masky (JPG, 8 MB)

04Foto – Zdravotnícka príprava (JPG, 6 MB) 

05Foto - Hasenie malých požiarov (JPG, 8 MB)

06Foto – Pohyb a pobyt v prílohe (JPG, 6 MB)

07Foto -  Evakuačná batožina (JPG, 5 MB)

08Foto – Impovizované prostriedky IO (JPG, 5 MB)

09Foto – Rozoznávanie varovných signálov (JPG, 7 MB)

10Foto – Vedomostný test (JPG, 5 MB)

11Foto – Víťazné družstvo ZŠ sv.D.Savia Zvolen (JPG, 5 MB)

12Foto – Výsledková listina (JPG, 2 MB)