Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Súťaž MZ CO

V stredisku Krupina –  Tepličky súťažili mladí záchranári civilnej ochrany

z okresu Detva, Zvolen a Krupina

         Dňa 7. mája  2019 sa v areáli Centra účelových zariadení Piešťany – stredisko Krupina Tepličky uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej sa zúčastnilo spolu 18 družstiev z okresu Detvy, Krupiny a Zvolena. Z okresu Zvolen sa do súťaže zapojilo 6 základných škôl (ZŠ Hrnčiarska Zvolen, ZŠ P. Jilemnického  Zvolen - dve družstvá, ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen, ZŠ J. Alexyho  Zvolen a ZŠ A. Ostrolúckej Budča).

         Vedomosti a pripravenosť súťažiacich na trati preverili disciplíny ako streľba zo vzduchovej pušky, použitie ochrannej masky, zdravotnícka príprava + volanie na tiesňovú linku 112, hasenie malých požiarov, pohyb a pobyt v prírode (práca s mapou, buzolou, určovanie svetových strán a vzdialeností), improvizované prostriedky  individuálnej ochrany, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov a vedomostný test. Družstvo mohlo správnym riešením disciplín dosiahnuť maximálne 585 bodov. 

         Výsledky súťažiacich z jednotlivých disciplín ukázali ich dobrú pripravenosť, za čo patrí poďakovanie skúseným pedagógom, ktorí sa dlhodobo venujú príprave žiakov na súťaž mladých záchranárov. Mladí záchranári sa pravidelnou prípravou nielen zdokonaľujú, ale aj získavajú nové poznatky a  tým zvyšujú úroveň nielen súťažných disciplín, ale aj vlastnej pripravenosti na zvládnutie neočakávaných situácií v bežnom živote.

Výsledky súťaže boli nasledovné:

  1.  Miesto  s počtom bodov 571 získalo družstvo zo ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen v zložení Karin Bejdáková,  Nina Puškárová, Matej Vandák a Samuel Nociar.

 

  1. Miesto s počtom bodov 567 získalo družstvo zo ZŠ J. Alexyho v zložení  Ela Ptačovská , Alex Vranová,  Michal Gondáš a Peter Kováčik.

 

  1. Miesto s počtom bodov 566 získalo družstvo ZŠ Adely Ostrolúckej Budča v zložení  Katarína Merganičová,  Bibiana Čiefová,  Samuel Melaga a Filip Šturák.

 Všetkým trom družstvám blahoželáme ku krásnemu umiestneniu.

                Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO, ktoré sa bude konať pod záštitou prednostu Okresného úradu Banská Bystrica sa bude  konať  22. mája 2019 na Králikoch s  priamym postupom družstiev umiestnených na 1.- 3.mieste.

 

Odbor  krízového riadenia OU Zvolen