Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Švédske kráľovstvo

  1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Praha, 13. júla 1990)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 342/1990
    - nadobudnutie platnosti: 1. augusta 1990
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky o vládou Švédskeho kráľovstva o readmisii osôb (Bratislava,13. júla 2004) - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 576/2005
    - nadobudnutie platnosti: 5. apríla 2005