Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Talianska republika

 1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach (Rím, 29. marca 1990, č. 223/1990 Zb.)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 223/1990 
  - nadobudnutie platnosti: 29. mája 1990
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení (Bratislava, 30. júla 1998)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 12/1999
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 1999
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o konverzii vodičských preukazov (výmena nót 14. februára 2002 a 2. septembra 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 229/2004
  - nadobudnutie platnosti: 13. apríla 2004
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Bratislava, 19. apríla 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 339/2007
  - nadobudnutie platnosti: 6. novembra 2002
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových hroboch (Rím, 5. mája 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 474/2010
  - nadobudnutie platnosti: 5. novembra 2010