Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
hodnostný príplatok

 

 • Výška hodnostného príplatku príslušníkov Hasičského a záchranného zboru za mesiac


 • rotmajster 2,00 €
  nadrotmajster 8,50 €
  podpráporčík 18,50 €
  práporčík 25,00 €
  nadpráporčík 32,00 €
  podporučík 18,50 €
  poručík 25,00 €
  nadporučík 32,00 €
  kapitán 38,50 €
  major 45,00 €
  podplukovník 51,50 €
  plukovník 58,50 €
  generál 65,50 €