Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (204,2 kB) pdf
písomný záväzok - k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (17,6 kB) docx
písomný záväzok - k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (191,9 kB) pdf
žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (25,8 kB) docx
žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (205,5 kB) pdf
žiadosť o povolenie na uzávierku cesty (25,3 kB) docx
žiadosť o povolenie na uzávierku cesty (206,9 kB) pdf
žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok (24,5 kB) docx
žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok (201,5 kB) pdf
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - nadmerná a nadrozmerná preprava (25,7 kB) docx
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - nadmerná a nadrozmerná preprava (214,0 kB) pdf
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - umiestnenie inžinierských sietí do telesa cesty (25,1 kB) docx
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - umiestnenie inžinierských sietí do telesa cesty (205,2 kB) pdf
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií (25,2 kB) docx
žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií (204,3 kB) pdf
žiadosť o povolenie pripojenia na cestu (24,7 kB) docx
žiadosť o povolenie pripojenia na cestu (203,4 kB) pdf
žiadosť o povolenie umiestniť reklamné zariadenie v cestnom ochrannom pásme (24,5 kB) docx
žiadosť o povolenie umiestniť reklamné zariadenie v cestnom ochrannom pásme (205,2 kB) pdf
žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (24,0 kB) docx
žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (202,8 kB) pdf
žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (23,5 kB) docx
žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (197,8 kB) pdf
žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamného zariadenia v intraviláne (23,6 kB) docx
žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamného zariadenia v intraviláne (198,7 kB) pdf