Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Tlačivá

Tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovníčka bádateľne.

1. Žiadosť o poskytnutie správnej infomácie   na tlač (PDF, 136 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 49 kB) 

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík   na tlač (PDF, 178 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 28 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky    na tlač (PDF, 232 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 54 kB)

4. Žiadosť o vyhotovovanie kópií archívom    na tlač (PDF, 189 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia     na tlač (PDF, 254 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 57 kB)

6. Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu (narodenie, sobáš, úmrtie)     na tlač (PDF, 313 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 113 kB)

7. Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy - rešerš     na tlač (PDF, 326 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 136 kB)

8. Bádateľský list      na tlač (PDF, 196 kB)       na vyplnenie v počítači (RTF, 180 kB)

9. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov     na tlač (PDF, 116 kB)      na vyplnenie v počítači (RTF, 40 kB) 

 

 Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie      na vyplnenie v počítači (RTF, 74 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie     na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie     na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov     na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol          na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na tlač (136,2 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na vyplnenie v počítači (49,3 kB) rtf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na tlač (177,6 kB) pdf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na vyplnenie v počítači (27,6 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky - na tlač (232,4 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky - na vyplnenie v počítači (53,6 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom - na tlač (189,3 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom - na vyplnenie v počítači (55,3 kB) rtf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na tlač (254,3 kB) pdf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na vyplnenie v počítači (57,3 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) - zahraničný - na tlač (313,0 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) - zahraničný - na vyplnenie v počítači (113,5 kB) rtf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy - rešerš - na tlač (325,6 kB) pdf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy - rešerš - na vyplnenie v počítači (135,9 kB) rtf
Bádateľský list - na tlač (196,2 kB) pdf
Bádateľský list - na vyplnenie v počítači (179,9 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov - na tlač (115,7 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov - na vyplnenie v počítači (40,3 kB) rtf
Návrh na vyradenie Štátny archív v Prešove (73,9 kB) rtf
Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie (55,3 kB) rtf
Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie (45,6 kB) rtf
Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (41,5 kB) rtf
Preberací protokol Štátny archív v Prešove (2,8 MB) rtf