Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Tlačivá Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec

 

Tlačivá používané pri prístupe k archívnym dokumentom formou štúdia:

Všetky tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu, a teda sa vypĺňajú priamo v bádateľni archívu.
Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovníčka archívu v bádateľni.

Bádateľský list.doc (DOC, 108 kB)

Žiadanka.doc (DOC, 31 kB)

Tlačivá používané pri prístupe k archívnym dokumentom na základe žiadosti o poskytnutie správnej informácie:

Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti, ktorej obsah upravuje

Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach (pdf, 192 kB) (PDF, 192 kB), § 12, ods. 4.

Žiadosť o poskytnutie správnej informácie.doc (DOC, 36 kB)