Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Tlačivá - pozemné komunikácie - MS WORD. (143,4 kB) zip
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (118,3 kB) pdf
Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích prác. (96,9 kB) pdf
Písomný záväzok. (93,8 kB) pdf
Písomný záväzok 1 (141,9 kB) pdf
Písomný záväzok 2 (141,9 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na cestu. (102,1 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na úpravu pripojenia komunikácie na cestu. (102,1 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na úpravu vjazdu z cesty. (122,0 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty. (122,0 kB) pdf
Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné, informačné, propagačné zariadenia v cestnom ochrannom pásme. (99,4 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty za účelom umiestnenia reklamného, informačného, propagačného zariadenia v cestnom telese. (101,3 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty. (118,4 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania ciest – nadmerná a nadrozmerná preprava. (125,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania ciest. (124,3 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k návrhu umiestnenia reklamnej stavby. (115,8 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie. (131,9 kB) pdf
Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky cesty do pôvodného stavu. (117,2 kB) pdf
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení. (155,8 kB) pdf
Žiadosť o uzávierku cesty. (123,1 kB) pdf
Žiadosť o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme. (96,6 kB) pdf
Žiadosť o záväzné stanovisko na pripojenie komunikácie na cestu. (102,3 kB) pdf