Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami

28. 03. 2019

TS_SNV

Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém: chýbajúcu pracovnú silu. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy pre oslovenie a zamestnávanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti a prezentovali aj nový zborník Dobrá prax aktivačnej práce.

,,Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných," hovorí Ábel Ravasz.

V posledných rokoch sa vytvorilo niekoľko nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov. Témou sa zaoberala aj vláda, ktorá venovala otázke svoje uznesenie č. 525/2018. Od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

,,V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí," vysvetľuje Ravasz.

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

,,Až 80 % všetkých finančných prostriedkov z národných projektov, a aj iných aktivít, smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi, v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou, umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov," dodal Valentovič.

Zborník ,,Dobrá prax aktivačnej práce“ je k dispozícii na stiahnutie https://bit.ly/2HWqTCE.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz