Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Informácia o súťaži Európska cena za prevenciu kriminality 2010

18. 01. 2011

logo eucpn

Slovenská republika sa zúčastnila  v roku 2010 na súťaži vyhlásenej Európskou sieťou pre prevenciu kriminality ECPA 2010 na tému Bezpečné bývanie v bezpečnej komunite prostredníctvom prevencie, polície a restoratívnych programov.
Súťaž bola súčasťou konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa konala v dňoch 1. a 2. decembra 2010 v Bruseli. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 200 odborníkov z členských štátov Európskej únie. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili Ing. Daniela Stábová a za projekt „Bezpečné bývanie RYS - Drogy von“ pán Peter Grečko a pani Marcela Beňušková.

Hlavným cieľom súťaže je stimulovať a oceniť inovatívne a kreatívne európske projekty, ktoré sú prínosom k prevencii, redukcii kriminality a prínosom k pocitu bezpečia tvoriace platformu najlepšej praxe. Je to príležitosť pre stretnutie národných a lokálnych tvorcov politiky a expertov prevencie kriminality zo všetkých členských štátov Európskej únie. EUCPN chce touto súťažou motivovať miestnych pracovníkov prevencie kriminality a ukázať poctu ich ťažkej práci. Na súťaži sa predstavilo 17 projektov, ktoré vyhodnotila porota pozostávajúca z deviatich členov (Belgicka, Maďarska a Poľska, predstavujúci súčasné predsedníctvo a dve nasledujúce predsedníctva EÚ). Tieto projekty boli prezentované v piatich workshopoch ich autormi. Slovenskú republiku prezentoval víťazný projekt tohtoročnej národnej súťaže v SR „Bezpečné bývanie RYS –Drogy von“ autora pána Petra Grečka, ktorý sa realizoval v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa. Projekt rieši bezpečnosť v obytných domoch v spolupráci s obyvateľmi, mestskou políciou a mimovládnymi organizáciami (bytový dom Pentagón). Tento projekt si získal pozornosť účastníkov aj počas výstavy projektov, ktorá sa uskutočnila počas konferencie. Pri tejto príležitosti Slovenská republika vystavila aj materiály z projektov dobrej praxe „Polícia deťom“ a „Nástrahy života“ (Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne), „Alkohol – legálna droga“ a „Mládež proti kriminalite" (Mestská polícia v Čadci), „Poznaním k hodnotnému životu“ (Mestská polícia v Pezinku), občianskeho združenia e-Slovensko „Ovce“, a „Zodpovedne.sk“ a Policajného zboru a firmy ADLO „Bývajme bezpečne“. Okrem toho boli vystavené aj materiály z projektov občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom „Centrum Nádej“ a konzultačného a edukačného centra EDUKOS „Alternatívne tresty v praxi“ a „Cesta do života“, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom po výkone trestu.

Taktiež boli vystavené publikácie pre ženy „Žijeme spolu bez násilia“ ,Cesta z násilia“, „Bezpečný ženský domov“ od občianskeho združenia Fenestra a projekt mesta Michalovce „Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“. Porota vybrala zo súťažných projektov tri najzaujímavejšie, ktoré aj ocenila. Maďarský projekt „Magdolna štvrť - program II“, ktorý predstavil program sociálnej prevencie v sociálne a ekonomicky krízovej oblasti Budapešti – Jozsefváros, bol vyhodnotený ako najsľubnejší projekt zaoberajúci sa prevenciu žiakov základných škôl, školeniami študentov a učiteľov v riešení komunitných konfliktov, používanie restoratívnych programov, poskytovaním služieb v nízko prahových centrách, pomoci rodinám, poskytovaním služieb sociálnych pracovníkov- streetworkers a spolupráci s miestnou políciou. Ďalším oceneným projektom bol estónsky projekt, ktorý získal ocenenie za inovatívnosť. V tomto projekte „Budovanie služieb dobrovoľníkov v riedko osídlených oblastiach, mimovládna organizácia “Susedské hliadky“ a severoestónske „Rescue Center“ zabezpečili pre starších, chorých a osamotených ľudí požiarnu ochranu, vybavenie telefónom a bezpečnostnými systémami - dymový detektor, tlačidlo pre alarm, GSM centrum založené na službe na mobilnom telefóne. V prípade núdzovej situácie sa dobrovoľníci dostavia osobne k osobe volajúcej o pomoc a zariadia potrebné kroky. Víťazným projektom sa stal projekt z Poľska „Senior v bezpečí“, ktorý možno pokladať za informačnú kampaň pre seniorov. V rámci tohto projektu spolupracovali mimovládne organizácie, univerzity tretieho veku, Asociácia dôchodcov a Asociácia zdravotne postihnutých občanov s políciou a mestom Štetín. Ďalšie informácie o projektoch dobrej praxe a aktivitách EUCPN sú zverejnené na webovej stránke www.eucpn.org.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz