Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

V pripomienkovom konaní je návrh novely zákona o občianskych preukazoch

14. 10. 2021

občiansky preukaz s čipom

Návrh novely zákona  č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch MV SR vypracovalo  najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. 

V zmysle tohto európskeho nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov.

Biometrické údaje teda nebudú viditeľné na doklade, budú uložené a zakódované v bezkontaktnom elektronickom čipe občianskeho preukazu. Z databázy MV SR budú odtlačky prstov vymazané v momente, keď bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov vytváranie databázy odtlačkov neumožňuje.

Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti už nebude možné požiadať  o vydanie občianskeho preukazu elektronicky.

Nový občiansky preukaz bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód pre odblokovanie bezpečnostného osobného kódu.
Na doklade bude tiež uvedené prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu, bude slúžiť pre prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu.

Návrhom sa zároveň upravuje aj  zákon o cestovných dokladoch, dôvodom je nutnosť jednoznačne upraviť niektoré ustanovenia tak, aby reagovali na potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní cestovných dokladov.

Zmeny sa navrhujú aj  v zákone o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné upraviť aj oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov.

Vzhľadom na prebiehajúci proces certifikácie softvérového riešenia elektronického čipu, v súčasnosti prebiehajúci proces verejného obstarávania na dodávku čistopisov dokladov Slovenskej republiky a predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť zákona navrhuje ustanoviť na 1. máj 2022.

  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz