Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Zákon k druhej fáze reformy ESO schválený vládou

25. 04. 2013

ESO

Na rokovaní vlády SR bol schválený zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým Ministerstvo vnútra SR pokračuje vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v rámci reformy ESO.

V súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky vzniknú k 1. 10. 2013 okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. Zároveň dôjde k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy, ktorých pôsobnosť prejde pod tento integrovaný miestny orgán štátnej správy (okresný úrad). Právna úprava zachováva doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Rezort vnútra chce prostredníctvom reformy ESO integrovať pôsobností špecializovanej štátnej správy do jedného úradu a vytvoriť  priestor na zlepšenie komunikácie s občanom a na priblíženie výkonu štátnej správy k nemu. Na komunikáciu občana s orgánmi štátnej správy budú od budúceho roka slúžiť tzv. kontaktné miesta pre občana (KAMO). Spolu s fyzickým budovaním kontaktných miest rezort vnútra intenzívne pracuje na elektronizácii verejnej správy a realizácii služieb e-Governmentu tak, aby občan dosiahol pri vybavovaní svojich záležitostí úsporu času, peňazí a nebol orgánmi štátnej správy neprimerane zaťažovaný zháňaním údajov, ktoré už orgán štátnej správy k dispozícii má.

Vládny program ESO je dosiaľ najväčšou plánovanou reformou štátnej správy od roku 1989 a jeho ambíciou je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana.  Implementovaním opatrení programu ESO sa dosiahne zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy. Štátna správa sa priblíži k občanom tak, že občan kompletne vybaví agendu štátnej správy na jednom úrade v mieste jeho bydliska a v neposlednej miere dôjde k  zvýšeniu transparentnosti fungovania štátnej správy.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz