Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Vykurovacia sezóna bez tragických následkov

04. 10. 2013

znak PZ SR

Počas predošlej vykurovacej sezóny sa polícia zaoberala viacerými prípadmi otráv oxidom uhoľnatým. Dochádzalo k nim najmä v domácnostiach vykurovaných nesprávne prevádzkovanými plynovými kotlami. Zmenou počasia došlo k nahromadeniu nebezpečných spalín v obydlí, v niektorých prípadoch s tragickým následkom.

S verziou otravy nebezpečnými spalinami pracujú aj kriminalisti zo Spišskej Novej Vsi v prípade z konca septembra tohto roku. V dome našli mŕtveho 74 ročného dôchodcu, ktorému sa už nedalo pomôcť a 68 ročnú dezorientovanú ženu bez pohybu. V dome prevádzkovali plynové kúrenie a keďže sa cudzie zavinenie vylúčilo, s veľkou pravdepodobnosťou bola príčinou práve otrava oxidom uhoľnatým. Polícia, skúmaním príčin priotrávenia oxidom uhoľnatým, už dnes pozná dôvody prítomnosti jedovatého plynu vo všetkých minuloročných prípadoch. Splodiny z kotlov boli odvádzané priamo do komína. Každý dom mal kvalitné plastové okná a dvere. Objekty boli hermeticky uzavreté a pri stúpaní vonkajšieho atmosférického tlaku fungovala fyzika. Tlak v dome sa začal vyrovnávať „nasávaním“ vzduchu zvonku cez komín. Splodiny z kotla obsahujúce oxid uhoľnatý sa preto hromadili v priestoroch, kde sa nachádzali osoby. Ani v jednom prípade nebol zabezpečený nepretržitý dostatočný prívod vzduchu potrebný na štandardnú prevádzku kotla. Stavebné otvory slúžiace na prívod vzduchu do kotla boli nedostatočné alebo dodatočne zakryté. Komíny na odvádzanie spalín na tento účel konštrukčne nevyhovovali. Rovnako nebezpečné môže byť aj nahromadenie vonkajšieho vzduchu v oblasti komína, napríklad, ak vetru stojí v ceste sedlová strecha a komín ju primerane neprevyšuje. Tento problém sa týka aj plynových vykurovacích telies (gamatky), ktoré majú spaliny odvádzané cez stenu To bol zrejme dôvod nahromadenia oxidu uhoľnatého v obydlí seniorov v nedávnom prípade v Spišskej Novej Vsi.

Vykurovacie obdobie je v plnom prúde a kolísanie teplôt a tlaku vzduchu vytvára ideálne podmienky pre vznik podobných situácií.

Nevedomosť a neinformovanosť pri nesprávnom prevádzkovaní plynových kotlov môže mať aj tragické následky!

Ako predchádzať otrave oxidom uhoľnatým pri kúrení plynovým kotlom: 

  • skontrolovať prítomnosť stavebných otvorov určených na nepretržitý prívod spaľovacieho vzduchu (potrebný na bezpečnú prevádzku plynového kotla),
  • pri absencii vetracích otvorov vo vonkajšom opláštení domu otvory dodatočne vytvoriť, prípadne vetrať iným vhodným spôsobom (nepretržite otvorené vetracie okno zabezpečené pred krádežou vlámaním napríklad mrežou),
  • nechať si odborníkom skontrolovať technický stav komínov, do ktorých sú splodiny z horenia z plynových kotlov odvádzané.

Ďalšie informácie o rizikách počas vykurovacej sezóny sa nachádzajú aj na stránke Hasičského a záchranného zboru: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-3&sprava=nastrahy-vykurovacej-sezony