Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Na povodňové záchranné práce sa už uhradilo viac ako 14 miliónov eur

13. 04. 2011

povodne

Vyplýva to z Informácie o stave preplácania výdavkov obciam na záchranné práce po povodniach 2010, ktorú vzala vláda na vedomie. Viac ako 12 miliónov eur bolo v auguste 2010 vyčlenených na povodňové zabezpečovacie práce za máj a jún 2010 /z tejto sumy obce dostali 11 786 503 eur/. Na základe Správy o priebehu a následkoch povodní od 1. januára do 31. augusta 2010 bol pre obvodné úrady a obce v decembri 2010 schválený doplatok na povodňové zabezpečovacie práce vo výške viac ako 2 milióny eur /obce z toho dostali 1 757 632/. Finančné prostriedky obce získali po vykonanej verifikácii účtovných dokladov súvisiacich s povodňovými záchrannými prácami.

Nakoľko povodňové záchranné práce pokračovali aj po 31. auguste 2010, obce, v ktorých pretrvával 2. stupeň povodňovej aktivity si uplatňovali a stále uplatňujú finančné prostriedky PROSTREDNÍCTVOM OBVODNÝCH ÚRADOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Na rokovanie Výboru vlády pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami v roku 2010 sa v súčasnosti pripravuje návrh Dohody pre vykonávanie rozhodnutia Komisie o udelení dotácie z Fondu solidarity EÚ na financovanie mimoriadnych opatrení v SR, povodne máj-jún 2010. Vláda by o ňom mala rokovať do konca apríla. Do konca mája by sa mala zaoberať aj návrhom implementačných pravidiel a návrhom na rozdelenie pridelených finančných prostriedkov vo výške 20 431 000 eur. O účele použitia financií rozhodne vláda na odporúčanie Výboru.