Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

!STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY

19. 03. 2021

Vypaľovanie 2021

!STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY

 V súvislosti s nástupom teplých a slnečných dní mnohí z nás využívajú jarné obdobie na činnosti, ktoré sú spojené s úpravou svojich záhrad i okolia, prechádzky a pobyt v prírode. V súčasnom „koronovom“ období je pobyt v prírode a manuálna práca  v záhrade určitým spôsobom psychohygieny, ktorá je pre nás v týchto časoch nevyhnutná. Počas roka, najmä na jar, sme svedkami,  ako horia medze, lúky, priekopy, násypy železničných tratí, pasienky, ovocné sady, záhrady. Záhradkári sa po upratovaní snažia zbaviť nechceného odpadu a spaľujú ho aj so zmesou komunálneho odpadu. V tomto prípade vzniká ako splodina horenia dusivý dym, ktorý je veľmi nebezpečný pre organizmus a okolie.

Veľakrát sa tieto činnosti nezaobídu bez zásahu hasičov, ktorí síce uvedú situáciu pod kontrolu, no nie vždy so šťastným koncom. Na svoju nedbalosť doplácajú aj samotní ľudia, ktorí utrpia rôzne zranenia, popáleniny a v niektorých prípadoch je následkom dokonca smrť.

Preto je dôležité nezabúdať na nebezpečenstvo vzniku požiaru, ktoré hrozí pri vypaľovaní porastov bylín, kríkov alebo zakladaní ohňa v priestoroch či na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Táto činnosť je pre právnické, fyzické osoby - podnikateľov,  ako aj pre fyzické osoby ZAKÁZANÁ v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Za porušenie tohto zákazu hrozí

fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do 331 eur,

právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur . 

I napriek samotnému zákazu, upozorňovaniu, sankcionovaniu a taktiež preventívno-výchovnému pôsobeniu vznikne každoročne množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobia ekonomické, ekologické a spoločenské škody.

POŽIAROVOSŤ V PRÍRODNOM PROSTREDÍ BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA ZA ROK 2020

Príčina vzniku požiaru

Počet požiarov

Priame škody (€)

Fajčenie

28

11 520

Zakladanie Ohňov v prírode

10

170

Vypaľovanie trávy a suchých porastov

201

25 235

 

Najdôležitejší je zodpovedný a uvedomelý prístup,

 pretože sa to týka každého z nás

a len takto je možné výraznou mierou prispieť k zníženiu rizika vzniku požiaru !

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

novy prezident
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je
od 1. júna 2020
plk. Ing. Pavol Mikulášek (PDF, 152 kB)

 

Fotogalérie