Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti „Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe“

02. 07. 2018

Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe, ktorou chce podporiť nasadzovanie centralizovaných riešení, ktoré budú poskytovať zdieľané služby formou SaaS alebo s využitím konceptu Business-process-as-a-Service (ďalej ako „BPaaS“). Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predkladaná štúdia Ministerstva vnútra v rámci OP Integrovaná infraštruktúra zavedie plnú informatizáciu základných konaní (správne a priestupkové), ktorých zavedením sa výrazne zjednodušia procesy obsluhy občanov a podnikateľov, vytvorí sa základný stavebný prvok pre budovanie aj ďalších procesne orientovaných IS vo VS a následne budované IS budú musieť definovať/realizovať len prípadný rozdiel od štandardnej implementácie služby, čím sa zabezpečí využívanie IS pomocou definovaných štandardných rozhraní. Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava aj na posúdenie výhodnosti, alternatív, podmienok a vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu činností štátnej správy.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa uskutoční vo štvrtok 12. júla 2018 v priestoroch MV SR. 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe“ možno zasielať do 9. júla 2018 prostredníctvom formulára v prílohách na adresu TA.13G4@KGHA@.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe  je dostupný na Meta IS.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz