Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

 

Oznámenie odboru starostlivosti o životné prostredie:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti SCHENKER PLD DC7.2 Senec, 18.08.2015

DC8 TOMRA rozšírenie parkovísk, 21.10.2015

Informácia pre verejnosť - Senec - Logistická hala A, 09.12.2015 

Informácia pre verejnosť - logistická hala B-D, 04.03.2016 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skladová hala DC10, 24.03.2016

Informácia pre verejnosť - zastávka Ivanka pri Dunaji záchytne parkovisko, 17.03.2016

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - čistenie odpad. vody v meste Senec, 21.04.2016

Informácia pre verejnosť - Rovinka rodinné domy, 02.05.2016

Informácia pre verejnosť - U51 Chorvátsky Grob, 11.05.2016

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - skladová hala texti. DC-14, 26.05.2016

Informácia pre verejnosť - Senec - ALFA, BETA, GAMA, 26.05.2016

Informácia pre verejnosťb - skladová hala VSTAVOK, 01.08.2016

Informácia pre verejnosť JP Ivánka, 17.03.2017

Informácia pre verejnosť ZELVODA, 26.05.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1 a Skladová hala 2, zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 20.10.2017

Vestal Living s.r.o.- križovatka zverejnené dňa 27.10.2017 (PDF, 150 kB)

Križovatka Studené stavebné povolenie zverejnené 22.11.2017 (PDF, 264 kB)

Informácia pre verejnosť – Súbor rekreačných domov SENEC JUH ČIERNA VODA, ETAPA I., zverejnené dňa 22.11.2017 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber odpadov-Bernolákovo zverejnené dňa 24.11.2017 (PDF, 150 kB)

Nová Dedinka križovatka na III-1065 zverejnené dňa 6.12.2017 (PDF, 275 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer -  HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie navrhovanej činnosti „ Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. prevádzka Rovinka zverejnené dňa 15.12.2017 (PDF, 623 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC4-Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 21.12.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania- Truck Centrum Senec, zverejnené dňa 28.12.2017 (DOCX, 177 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rozšírenie a výkupu odpadov – Récka cesta, zverejnené dňa12.01.2018

Záverečné stanovisko – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 12.01.2018 (PDF, 1 MB)

Oznam pre verejnosť – Zvieracie krematórium – Volkan 150, zverejnené dňa 23.1.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – predloženie zámeru – Logistický areál Prologis XXXIX – Dc1, DC2, DC3 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 8.3.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 594 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rekreačných domov Senec Juh – Čierna Voda, Etapa I., zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 615 kB)

Okružná križovatka Nová Dedinka - zastávka zverejnené dňa 20.3.3018 (PDF, 290 kB)

Logistický park – SO18 Komunikácie a spevnené plochy - zrušenie rozhodnutia Výst. 4027-17-Kt - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 523 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Skladová hala DC4 – Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 28.03.2018 (PDF, 580 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta zverejnené dňa 16.4.2018 (PDF, 493 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené dňa 19.4.2018

Verejná vyhláška Dunajská Lužná: Zdravotno relaxačné centrum 2. zverejnené dňa 23.4.2018 (PDF, 169 kB)

Informácia pre verejnosť – Navrhovaná činnosť – DONAUCHEM centrum zverejnené dňa 25.4.2017 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené dňa 26.04.2018 (PDF, 153 kB)

Zastavenie konania – Zvieracie krematórium – Volkan 150 ( p.č. 1149/77) zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 157 kB)

Informácia pre verejnosť – Predloženie zámeru ( prepracovaného) – Zvieracie krematórium – Volkan 150 zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu – Verejná vyhláška., zverejnené 7.5.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Logistický areál Prologis XXXIX – DC1, DC2, DC3, zverejnené dňa 16.05.2018 (PDF, 774 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 606 kB)

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove, zverejnené dňa 25.05.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca, zverejnené dňa 04.06.2018 (PDF, 150 kB)

Verejná vyhláška  Dunajská Lužná: Lomi - zdravotno relaxačné centrum 2 zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 200 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene stavby pred dokončením SO 02.2 - Napojenie na štátnu cestu III-5037 (III-1062) zverejnené dňa 19.06.2018 (PDF, 619 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené 13.07.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zvieracie krematórium  - Volkan 150, zverejnené dňa 19.07.2018 (PDF, 452 kB)

Informácia pre verejnosť – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 23.07.2018 (PDF, 149 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Farár - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 24 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Regia - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 22 kB)

Verejná vyhláška Nová tehelňa Senec, Technická infraštruktúra, zverejnené dňa 30.07.2018 (PDF, 204 kB)

Začaté konanie zverejnenie - 396-BD-P-XI zverejnené 01.08.2018 (PDF, 142 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO V-4522-18 Banzi - zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – zámer navrhovanej činnosti –Nová Tehelňa Senec, zverejnené dňa 21.08.2018 (PDF, 150 kB)

008575 -POVOLENIE na zmenu stavby  Equity Partners - stavby s.r.o., zverejnené dňa 27.08.2018 (PDF, 290 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – DONAUCHEM centrum, zverejnené dňa 12.09.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov – Bernolákovo, zverejnené dňa 18.09.2018 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov –Reca, zverejnené dňa 10.10.2018 (PDF, 630 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 18.10.2018 (PDF, 580 kB)

Nová Tehelňa, Technická infraštruktúra, Bytové domy A3,A4,B1, zverejnené dňa 26.10.2018 (PDF, 236 kB)

Informácia pre verejnosť - Ťažba štrkopieskov ALAS, zverejnené dňa 29.10.2018 (PDF, 165 kB)

Informácia pre verejnosť – Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo, zverejnené dňa 02.11.2018 (PDF, 152 kB)

Verejná vyhláška 005530 FELD s.r.o. stavebné povolenie, styková križovatka, zverejnené dňa 11.12.2018 (PDF, 339 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania - Malá okružná križovatka MOK3, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 662 kB)

Oznámenie o začati stavebného konania Ivanka pri Dunaji zastávka linkového autobusu, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 597 kB)

Informácia pre verejnosť – Futbalový areál  Chorvátsky Grob, zverejnené dňa 07.01.2019 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rodinné dvojdomy Alžbetin Dvor, Miloslavov – zmena č. 1, zverejnené dňa 10.01.2019 (PDF, 151 kB)

Bernolákovo  - Nálepkova ul Vodovod  a kanalizácia - zverejnené dňa 17.01.2019 (PDF, 217 kB)

Informácia pre verejnosť – zisťovacie konanie – zámer REKREAČNÁ ZÓNA HLBOKÉ JAZERO – SENEC, zverejnené dňa 25.1.2019 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania -  Skladovo – administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo, zverejnené  dňa 11.02.2019 (PDF, 621 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konanie – Nová Tehelňa Senec, zverejnené dňa 11.02.2019 (PDF, 1 MB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR, zverejnené dňa 13.02.2019 (PDF, 183 kB)

Určenie termínu zisťovania stavov zveri v roku2019, zverejnené dňa 26.02.2019 (PDF, 344 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Hala Bratislava DC8-Tomra-Etapa II“ + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 27.02.2019

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rekonštrukcia a prístavba skladovej haly LUNYS + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 12.03.2019 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Zariadenie na zber odpadov v obci Reca – rozšírenie zoznamu odpadov + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 21.03.2019

Oznámenie  o zmene navrhovanej činnosti – Zber a výkup odpadov – Récka cesta – zmena + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 27.03.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania SO15 Napojenie obchodného zariadenia na cestu II-503, zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 391 kB)

známenie o začatí stavebného konania -S Racing spol. s.r.o.  SO 010 Pruh pre odbočenie vľavo, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, zverejnené dňa 17.04.2019 (PDF, 777 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – „PRESTAVBA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT, ULICA KAROLA ŠIŠKU, SENEC“, zverejnené dňa 20.05.2019 (PDF, 156 kB)

Verejná vyhláška 00335-1 Stavebné povolenie križovatka OC PONTE, zverejnené dňa 23.05.2019 (PDF, 402 kB)

Informácia pre verejnosť – Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k.ú. Tomášov, zverejnené dňa 21.08.2019 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z., zverejnené dňa 27.08.2019 (PDF, 254 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - ŽSR, Záchytné parkoviská pre integrovaný dopravný systém (ďalej len „IDS“) Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok, ŽST Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD“, zverejnené dňa 18.11.2019 (PDF, 852 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania -  Sklad záhradného nábytku a sklad vína s výrobnou činnosťou, zverejnené dňa 25.11.2019 (PDF, 795 kB)

Rozhodnutie Blatné  - ČSPH, studňa a dažďová kanalizácia - investor Lignus Real - zverejnené dňa 04.12.2019

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO-V-3405/19 Krajčovičová, zverejnené dňa 10.12.2019 (PDF, 21 kB)

JPÚ Most pri Bratislave, lokalita Homorovské, zverejnenie schválenia Rozdeľovacieho plánu JPÚ, zverejnené dňa 12.12.2019 (PDF, 33 kB)

Chorvátsky Grob  - Športová ulica EKOBUNGALOV vodovod+splašková a dažďová kanalizácia - zverejnené dňa 16.12.2019 (PDF, 226 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov v obci Reca – rozšírenie zoznamu odpadov, zverejnené dňa 17.12.2019 (PDF, 655 kB)

JPÚ Kalinkovo, lokalita Kurtové hony, zverejnenie zmeny obvodu JPÚ, zverejnené dňa 19.12.2019  (PDF, 620 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Prestavba jestvujúceho objektu na polyfunkčný objekt, ulica Karola Šišku, Senec, zverejnené dňa 20.12.2019

Informácia pre verejnosť - Správa o hodnotení - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 132 kB)

Ivanka pri Dunaji  - IBV Vrbina - II et Vodovod +splašková kanalizácia - ODDO REAL - zverejnené dňa 17.01.2020

JPÚ Most pri Bratislave, lokalita Homorovské, zverejnenie nariadenia vykonania JPÚ, zverejnené dňa 23.01.2020 (PDF, 622 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO-V-1752-19 Gdovin[1], zverejnené dňa 24.01.2020 (PDF, 19 kB)

Chorvátsky Grob  - dodatočné povolenie 40 RD pri Šúre vodovod + kanalizácia- immosvr- zverejnené dňa 30.01.2020

Zverejnenie oznámenia o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 06.02.2020

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní výrub drevín Bernolákovo, zverejnené dňa 14.02.2020 (PDF, 139 kB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020, zverejnené dňa 19.02.2020 (PDF, 292 kB)

Zverejnenie nariadenia konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Malinovo, zverejnené dňa 27.02.2020 (PDF, 2 MB)

Zverejnenie nariadenia konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Vlky, zverejnené dňa 27.02.2020 (PDF, 2 MB)

JPÚ Most pri Bratislave, lokalita Homorovské, zverejnenie schválenia vykonania JPÚ, zverejnené dňa 27.02.2020 (PDF, 1 MB)

Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša - Kanalizácia a ČOV - zverejnené dňa 28.02.2020

Chorvátsky Grob - Športová ulica  Vodovod, kanalizácia - EKOBUNGALOV - zverejnené dňa 05.03.2020

JPÚ Kalinkovo, lokalita Kurtové hony, zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ, zverejnené dňa 05.03.2020

Zverejnenie nariadenia konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Tureň, zverejnené dňa 06.03.2020 (PDF, 1 MB) 

Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu - Obytná zóna Nová Dedinka, etapa C., zverejnené dňa 12.03.2020 (PDF, 235 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zberný dvor Hamuliakovo, zverejnené dňa 16.03.2020 (PDF, 777 kB)

JPÚ Bernolákovo, lokalita Dolný háj, zverejnenie opravy rozhodnutia o zmene obvodu PÚ, zverejnené dňa 25.3.2020 (PDF, 349 kB)