Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

 

Oznámenie odboru starostlivosti o životné prostredie:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti SCHENKER PLD DC7.2 Senec, 18.08.2015

DC8 TOMRA rozšírenie parkovísk, 21.10.2015

Informácia pre verejnosť - Senec - Logistická hala A, 09.12.2015 

Informácia pre verejnosť - logistická hala B-D, 04.03.2016 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skladová hala DC10, 24.03.2016

Informácia pre verejnosť - zastávka Ivanka pri Dunaji záchytne parkovisko, 17.03.2016

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - čistenie odpad. vody v meste Senec, 21.04.2016

Informácia pre verejnosť - Rovinka rodinné domy, 02.05.2016

Informácia pre verejnosť - U51 Chorvátsky Grob, 11.05.2016

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - skladová hala texti. DC-14, 26.05.2016

Informácia pre verejnosť - Senec - ALFA, BETA, GAMA, 26.05.2016

Informácia pre verejnosťb - skladová hala VSTAVOK, 01.08.2016

Informácia pre verejnosť JP Ivánka, 17.03.2017

Informácia pre verejnosť ZELVODA, 26.05.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1 a Skladová hala 2, zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 20.10.2017

Vestal Living s.r.o.- križovatka zverejnené dňa 27.10.2017 (PDF, 150 kB)

Križovatka Studené stavebné povolenie zverejnené 22.11.2017 (PDF, 264 kB)

Informácia pre verejnosť – Súbor rekreačných domov SENEC JUH ČIERNA VODA, ETAPA I., zverejnené dňa 22.11.2017 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber odpadov-Bernolákovo zverejnené dňa 24.11.2017 (PDF, 150 kB)

Nová Dedinka križovatka na III-1065 zverejnené dňa 6.12.2017 (PDF, 275 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer -  HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie navrhovanej činnosti „ Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. prevádzka Rovinka zverejnené dňa 15.12.2017 (PDF, 623 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC4-Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 21.12.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania- Truck Centrum Senec, zverejnené dňa 28.12.2017 (DOCX, 177 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rozšírenie a výkupu odpadov – Récka cesta, zverejnené dňa12.01.2018

Záverečné stanovisko – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 12.01.2018 (PDF, 1 MB)

Oznam pre verejnosť – Zvieracie krematórium – Volkan 150, zverejnené dňa 23.1.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – predloženie zámeru – Logistický areál Prologis XXXIX – Dc1, DC2, DC3 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 8.3.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 594 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rekreačných domov Senec Juh – Čierna Voda, Etapa I., zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 615 kB)

Okružná križovatka Nová Dedinka - zastávka zverejnené dňa 20.3.3018 (PDF, 290 kB)

Logistický park – SO18 Komunikácie a spevnené plochy - zrušenie rozhodnutia Výst. 4027-17-Kt - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 523 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Skladová hala DC4 – Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 28.03.2018 (PDF, 580 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta zverejnené dňa 16.4.2018 (PDF, 493 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené dňa 19.4.2018

Verejná vyhláška Dunajská Lužná: Zdravotno relaxačné centrum 2. zverejnené dňa 23.4.2018 (PDF, 169 kB)

Informácia pre verejnosť – Navrhovaná činnosť – DONAUCHEM centrum zverejnené dňa 25.4.2017 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené dňa 26.04.2018 (PDF, 153 kB)

Zastavenie konania – Zvieracie krematórium – Volkan 150 ( p.č. 1149/77) zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 157 kB)

Informácia pre verejnosť – Predloženie zámeru ( prepracovaného) – Zvieracie krematórium – Volkan 150 zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu – Verejná vyhláška., zverejnené 7.5.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Logistický areál Prologis XXXIX – DC1, DC2, DC3, zverejnené dňa 16.05.2018 (PDF, 774 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 606 kB)

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove, zverejnené dňa 25.05.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca, zverejnené dňa 04.06.2018 (PDF, 150 kB)

Verejná vyhláška  Dunajská Lužná: Lomi - zdravotno relaxačné centrum 2 zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 200 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene stavby pred dokončením SO 02.2 - Napojenie na štátnu cestu III-5037 (III-1062) zverejnené dňa 19.06.2018 (PDF, 619 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené 13.07.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zvieracie krematórium  - Volkan 150, zverejnené dňa 19.07.2018 (PDF, 452 kB)

Informácia pre verejnosť – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 23.07.2018 (PDF, 149 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Farár - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 24 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Regia - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 22 kB)

Verejná vyhláška Nová tehelňa Senec, Technická infraštruktúra, zverejnené dňa 30.07.2018 (PDF, 204 kB)

Začaté konanie zverejnenie - 396-BD-P-XI zverejnené 01.08.2018 (PDF, 142 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO V-4522-18 Banzi - zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – zámer navrhovanej činnosti –Nová Tehelňa Senec, zverejnené dňa 21.08.2018 (PDF, 150 kB)

008575 -POVOLENIE na zmenu stavby  Equity Partners - stavby s.r.o., zverejnené dňa 27.08.2018 (PDF, 290 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – DONAUCHEM centrum, zverejnené dňa 12.09.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov – Bernolákovo, zverejnené dňa 18.09.2018 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov –Reca, zverejnené dňa 10.10.2018 (PDF, 630 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 18.10.2018 (PDF, 580 kB)

Nová Tehelňa, Technická infraštruktúra, Bytové domy A3,A4,B1, zverejnené dňa 26.10.2018 (PDF, 236 kB)

Informácia pre verejnosť - Ťažba štrkopieskov ALAS, zverejnené dňa 29.10.2018 (PDF, 165 kB)

Informácia pre verejnosť – Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo, zverejnené dňa 02.11.2018 (PDF, 152 kB)

Verejná vyhláška 005530 FELD s.r.o. stavebné povolenie, styková križovatka, zverejnené dňa 11.12.2018 (PDF, 339 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania - Malá okružná križovatka MOK3, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 662 kB)

Oznámenie o začati stavebného konania Ivanka pri Dunaji zastávka linkového autobusu, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 597 kB)

Informácia pre verejnosť – Futbalový areál  Chorvátsky Grob, zverejnené dňa 07.01.2019 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rodinné dvojdomy Alžbetin Dvor, Miloslavov – zmena č. 1, zverejnené dňa 10.01.2019 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť – zisťovacie konanie – zámer REKREAČNÁ ZÓNA HLBOKÉ JAZERO – SENEC, zverejnené dňa 25.1.2019 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania -  Skladovo – administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo, zverejnené  dňa 11.02.2019 (PDF, 621 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konanie – Nová Tehelňa Senec, zverejnené dňa 11.02.2019 (PDF, 1 MB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR, zverejnené dňa 13.02.2019 (PDF, 183 kB)

Určenie termínu zisťovania stavov zveri v roku2019, zverejnené dňa 26.02.2019 (PDF, 344 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Hala Bratislava DC8-Tomra-Etapa II“ + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 27.02.2019

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rekonštrukcia a prístavba skladovej haly LUNYS + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 12.03.2019 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Zariadenie na zber odpadov v obci Reca – rozšírenie zoznamu odpadov + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 21.03.2019

Oznámenie  o zmene navrhovanej činnosti – Zber a výkup odpadov – Récka cesta – zmena + informácia pre verejnosť, zverejnené dňa 27.03.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania SO15 Napojenie obchodného zariadenia na cestu II-503, zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 391 kB)

známenie o začatí stavebného konania -S Racing spol. s.r.o.  SO 010 Pruh pre odbočenie vľavo, zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, zverejnené dňa 17.04.2019 (PDF, 777 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – „PRESTAVBA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT, ULICA KAROLA ŠIŠKU, SENEC“, zverejnené dňa 20.05.2019 (PDF, 156 kB)

Verejná vyhláška 00335-1 Stavebné povolenie križovatka OC PONTE, zverejnené dňa 23.05.2019 (PDF, 402 kB)

Informácia pre verejnosť – Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k.ú. Tomášov, zverejnené dňa 21.08.2019 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z., zverejnené dňa 27.08.2019 (PDF, 254 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - ŽSR, Záchytné parkoviská pre integrovaný dopravný systém (ďalej len „IDS“) Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok, ŽST Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD“, zverejnené dňa 18.11.2019 (PDF, 852 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania -  Sklad záhradného nábytku a sklad vína s výrobnou činnosťou, zverejnené dňa 25.11.2019 (PDF, 795 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO-V-3405/19 Krajčovičová, zverejnené dňa 10.12.2019 (PDF, 21 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov v obci Reca – rozšírenie zoznamu odpadov, zverejnené dňa 17.12.2019 (PDF, 655 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Prestavba jestvujúceho objektu na polyfunkčný objekt, ulica Karola Šišku, Senec, zverejnené dňa 20.12.2019

Informácia pre verejnosť - Správa o hodnotení - Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská, zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 132 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO-V-1752-19 Gdovin[1], zverejnené dňa 24.01.2020 (PDF, 19 kB)

Zverejnenie oznámenia o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 06.02.2020

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní výrub drevín Bernolákovo, zverejnené dňa 14.02.2020 (PDF, 139 kB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020, zverejnené dňa 19.02.2020 (PDF, 292 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zberný dvor Hamuliakovo, zverejnené dňa 16.03.2020 (PDF, 777 kB)

Informácia pre verejnosť- navrhovaná činnosť VILABYTY ALŽBETIN PARK, zverejnené dňa 03.04.2020 (PDF, 154 kB)

JPÚ Rovinka, lokalita Za hrádzou, zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, zverejnené dňa 17.04.2020

JPÚ Bernolákovo, lokalita Triblavina, zverejnenie rozhodnutia o preložení obmedzenia, zverejnené dňa 17.04.2020 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška 015250 immosvr s.r.o. Chorvátsky Grob, zverejnené dňa 23.04.2020 (PDF, 362 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Rekreačná zóna Hlboké jazero – Senec, zverejnené dňa 24.04.2020 (PDF, 779 kB)

Rozhodnutie č. OU-SC-OCDPK-2020/008946/BEZ -  Zmena nedokončenej stavby „LOGISTIK PARK – SO 18 Komunikácie a spevnené plochy, zverejnené dňa 04.05.2020  (PDF, 710 kB)

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania na stavbu - Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ 13-V., zverejnené dňa 11.05.2020 (PDF, 168 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti „ Logistické centrum Tanieriky“, zverejnené dňa 12.05.2020 (PDF, 151 kB)

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu „SO 02 Rozšírenie cesty III/1054“ v obci Miloslavov, zverejnené dňa 13.05.2020 (PDF, 173 kB)

Vybavenie petície v obci Miloslavov, zverejnené dňa 18.05.2020 (PDF, 265 kB)

Oznámenie o odstúpení odvolania voči SP-Obytná zóna Nová dedinka-etapa C, zverejnené dňa 12.06.2020 (PDF, 173 kB)

PPÚ Malinovo, oznámenie a informácia pre účastníkov konania, zverejnené dňa 15.06.2020 (PDF, 189 kB)

PPÚ Vlky, oznámenie a informácia pre účastníkov konania, zverejnené dňa 15.06.2020 (PDF, 190 kB)

Oznámenie verejnou vyhláškou,  Miloslavov, Lokalita RZ 12-II SO03 Verejná kanalizácia a prípojky a PS ČS, zverejnené dňa 15.06.2020 (PDF, 167 kB)

JPÚ Kalinkovo, lokalita Kurtové hony, zverejnenie rozhodnutia o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia spolu s dodatkom č. 1, zverejnené dňa 17.06.2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia v k.ú. Trnávka, mesto Bratislava-Ružinov a v k.ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji v lokalite areálu spoločnosti ABSK RECYCYLING s.r.o., zverejnené dňa 17.06.2020 (PDF, 217 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO V-2098-19 Vargová, zverejnené dňa 18.06.2020 (PDF, 250 kB)

Rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb-Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ 13/V., zverejnené dňa 22.06.2020 (PDF, 536 kB)

Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby „Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ 18-II“ SO 02Verejný vodovod a prípojky, SO03 Verejná kanalizácia, zverejnené dňa 03.07.2020 (PDF, 419 kB)