Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Úradné hodiny

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 platia štandardné úradné hodiny pre verejnosť. V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradu  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Odbor živnostenského podnikania

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Informačnom portáli rezortu MŽP SR.

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Verejné vyhlášky

30.09.2020 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp. zn. V 1453/2020 – Prof. Dr. Peter Littmann, Hamburg, Nemecko (PDF, 2 MB)


 Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejná vyhláška - Zverejnenie Projektu pozemkových úprav pre záhradkovú osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany (PDF, 256 kB) - zverejnené dňa 14.02.2020

Verejná vyhláška - nariadenia konania o začatí pozemkových úprav, k.ú. Šípkov (PDF, 591 kB) - zverejnené dňa 10.02.2020