Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 1023/2019 (PDF, 374 kB)   – zverejnené dňa 15.07.2019

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie


 Odbor krízového riadenia

 Propozície okresného kola výtvarnej súťaže mladý záchranár CO  2019 - čítaj informácie odboru krízového riadenia 


Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie