Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

18.5.2020

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:            08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:           08:00 – 15:00 hod.
Piatok:            08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom a po jednom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov,
-          v budove nie je možné používať toalety a iné hygienické zariadenia,
-          do budovy nie je možné vstupovať s maloletými osobami.

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Informačnom portáli rezortu MŽP SR.

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Verejné vyhlášky


Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejná vyhláška - Zverejnenie Projektu pozemkových úprav pre záhradkovú osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany (PDF, 256 kB) - zverejnené dňa 14.02.2020

Verejná vyhláška - nariadenia konania o začatí pozemkových úprav, k.ú. Šípkov (PDF, 591 kB) - zverejnené dňa 10.02.2020