Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2019, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška, Predlženie skúšobnej prevádzky Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany (161,3 kB) pdf
Verejná vyhláška- Vydanie kolaudačného rozhodnutia "ČOV, Velušovce- bytový dom" (162,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie projektu JPU Lipovník, lok. Podjárčie - rozdeľovací plán (229,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie projektu JPU Lipovník, lok. Podjárčie - rozdeľovací plán - príloha (69,9 kB) pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Výrobno-skladová hala PANKL3" - Informácia pre verejnosť (160,5 kB) pdf
Verejná vyhláška, kolaudácia, kanalizácia Bošany, Solčany (173,4 kB) pdf
Verejná vyhláška, kolaudácia, kanalizácia Jacovce (161,6 kB) pdf
Verejná vyhláška, kolaudácia, kanalizácia Čeľadince (164,3 kB) pdf
Úradný oznam pre chovateľov - CITES, Psittacus erithacus - preradenie (236,0 kB) pdf
Úradný oznam - nariadenie CITES od 4.2.2017 (286,0 kB) pdf
Informácia - označovanie Psittacuis erithacus (papagáj žako) a Lygodactylus williamsi (gekon) (259,8 kB) pdf
Upozornenie odboru živnostenského podnikania (1,1 MB) rtf
Výmena certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/ (500,3 kB) jpg
Žiadosť o stanovisko jednorazova zmena do 15m (40,9 kB) rtf
Žiadosť o stanovisko k uzemnému konaniu (39,9 kB) rtf
Žiadosť o stanovisko k použitiu PP na čas kratší ako 1 rok §18 (41,3 kB) rtf
Žiadosť o stanovisko k priprav. zámeru na PP §17 (47,1 kB) rtf
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie PP § 17 (49,5 kB) rtf
Žiadosť o usporiadanie nezákonného stavu na PP §19 (43,4 kB) rtf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska § 9 (43,3 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu §11 (49,2 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby, OC Kaufland (974,2 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení žiadosti, OC Kaufland (166,3 kB) pdf
Rozhodnutie-schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPU Lipovník, lok.Podjárčie (1,1 MB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z. (zverejnené 13.02.2019) (168,6 kB) pdf
Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12c ods. 1 zákona 504/2003Z.z. (132,5 kB) rtf
Zámer "IBV Panské Topoľčany" Informácia pre verejnosť (990,4 kB) pdf