Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Úradná tabuľa

Voľby do NR SR v roku 2020 doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Malackách (PDF, 120 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (PDF, 201 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-6868/19 zo dňa 18. 02. 2020 (PDF, 698 kB)

(PDF, 698 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-434/2020 zo dňa 13. 02. 2020 (PDF, 675 kB)

(PDF, 675 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-682/2020 zo dňa 11. 02. 2020 (PDF, 699 kB)

(PDF, 699 kB)

Verejná vyhláška z dôvodou pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-250/20 (PDF, 904 kB)

(PDF, 904 kB)

Rozhodnutie o štandarizácii 11 názvov katastrálnych území (PDF, 776 kB)

(PDF, 776 kB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020 (PDF, 333 kB)

(PDF, 333 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-274/20 (PDF, 650 kB)

(PDF, 650 kB)

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Závod (PDF, 1 MB)

(PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Mást I (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-682/2020 (PDF, 938 kB)

(PDF, 938 kB)

Rozhodnutie o zmene platnosti rozhodnutia č.j. OU-MA-OSZP-2015/000831/95/MAJ zo dňa 10. 12. 2015, žiadateľovi BVS, a.s., pre stavbu "Stupava, VDJ Kremnica", do 05. 02. 2022 (PDF, 683 kB)

(PDF, 683 kB)

Verejná vyhláška z dôvodou pobytu účastníka konania mimo územia SR, v-6525/19 (PDF, 692 kB)

(PDF, 692 kB)

Verejná vyhláška z dôvodou pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-213/2020 (PDF, 800 kB)

(PDF, 800 kB)

Rozhodnutie vo veci vodnej stavby v obci Veľké Leváre - sanácia verejného vodovodu (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-140/20 (PDF, 942 kB)

(PDF, 942 kB)

Informácia pre verejnosť - "Rohožník - Nový cintorín s domom smútku" (PDF, 145 kB)

(PDF, 145 kB)