Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Úradná tabuľa odboru

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Rozhodnutia o oprave chyby v katastrálnom operáte  v katastrálnom území Nižný Klátov  (PDF, 2 MB) a vyhláška (PDF, 294 kB)

KO 

6.3.2020 

Rozhodnutie OU-KS-KO1 – X-24/2020Mi  Verejná vyhláška oznámenie o doručovaní písomností (PDF, 425 kB)

 KO

3.3.2020 

Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte  v katastrálnom území Sokoľ (PDF, 289 kB) (ďalšie rozhodnutie (PDF, 583 kB))

 KO

7.2.2020 

Oznámenia o doručovaní písomnosti (PDF, 308 kB)

KO

29.1.2020

Oznámenia o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte  v katastrálnom území Nižný Klátov - č. k. X 108/2019 Han (PDF, 1 MB)

KO

29.1.2020

Oznámenia o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte  v katastrálnom území Sokoľ - č. k. X 104/2019 Han (PDF, 214 kB)

KO

16.1.2020 

Oznámenie o zápise KO1_K2_403_18 (PDF, 359 kB)

KO

11.1.2019

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v k.ú. Vyšná Hutka (PDF, 4 MB)

KO

4.07.2018

Prevzatie údajov obnoveného katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Nižná Hutka (PDF, 980 kB)

KO

 26.01.2017

Oznámenia o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte v katastrálnom území Vyšná Hutka (DOC, 84 kB)

KO

 7.09.2017