Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa odboru

Obvyklá výška nájomného za rok 2019

Zverejnene obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie alebo na internetovej stránke pre katastrálne územia okresu Michalovce a na stránke pre katastrálne územia okresu Sobrance

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce (Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov) - zverejnené 8.9.2020 (78,9 kB) pdf
Oznámenie - zverejné 30.04.2020 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce (Poverenie pre poľovnícku organizáciu - Poľovnícka spoločnosť (PS) Laborec Palín - zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri ...) - zverejnené 07.04.2020 (633,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce - (Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa §24 ods. 1 a §26 v súlade s ...) - zverejnené dňa 01.04.2020 (491,9 kB) pdf
JPU Čečehov - Rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb., číslo spisu OU-M1-PLO-2020/002017-071 z 11. 2. 2020 - zverejnené 20.02.2020 (683,7 kB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce (Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lastomír, podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemk...) – zverejnené dňa 20.02.2018 (667,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce - (Nariadenie konania o začatí PÚ v k. ú. Rakovec nad Ondavou, podľa §7 ods. 2. zákona č. 330/1991 Zb. o poz. úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozem... ) - zverejnené dňa 20.02.2020 (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce (Nariadenie konania o začatí poz. úprav v k. ú. Vyšné Remety, podľa §7 ods. 2. Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úparavách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, poz...) - zverejnené 18.2.2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o zmene hraníc obvodu JPÚ Stretava - zverejnené 28.1.2020 (781,7 kB) pdf
Navrhovaný obvod projektu Stretava - výmera 0,9223 ha (zverejnené 20.12.2019) (23,2 kB) pdf
JPU Čečehov - Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Čečehov. Číslo spisu OU-MI-PLO-2020/002017 z 03. 01. 2020 - zverejnené 08.01.2020 (522,3 kB) zip
JPU Čečehov Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav §8 ods. 1 a § 8g zákona č. 330/1991 Zb. číslo spisu OU-MI-PLO-2019/011973- 52 var z 18. 11. 2019 - zverejnené 21.11.2019 (215,8 kB) zip
JPÚ Stretava - (pozvánka, Návrh stanov, Vzor splnomocnenia a prihlášky, Vzor rokovacieho poriadku) - zverejnené 13.11.2019 (578,3 kB) zip
Obvyklá výška nájomného za rok 2018 okres Michalovce (285,1 kB) pdf
Obvyklá výška nájomného za rok 2018 okres Sobrance (298,9 kB) pdf