Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Dokument: 0014551_2020_SVP_protipov.Opatr_Slatina,Zv.Slatina (PDF, 258 kB)   zverejnené 27.03.2020

 

Dokument:  scan-žiadosťSVP-zverejnenie (PDF, 3 MB)  zverejnené 30.01.2020

 

Oznámenie o zverejnení žiadosti - Slovak Retail Project Gamma, k.s.

Dokumenty: 

Oznámenie o zverejnení židadosti (PDF, 202 kB)   zverejnené 01.10.2019

scan žiadosti (PDF, 3 MB)   zverejnené 01.10.2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 333 kB)   zverejnené 01.10.2019

 

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

   

 

Pozemkový a lesný odbor:

 

Oznámenie o aktualizácii úvodných podkladov ku konaniu na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade č. 26-1 Detva nad Mlynom v katastrálnom území Detva podľa § 18c ods. 3 zákona č.64/1997 Z.z.

Dokumenty: oznámenie aktualizácie RPS VV (PDF, 161 kB)   zverejnené 31.03.2020

 

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bzovská Lehôtka

Dokumenty:

nariadenie vykonania (PDF, 162 kB)   zverejnené 27.03.2020

plán_prechodu (PDF, 148 kB)   zverejnené 27.03.2020

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Látky

Dokumenty: verejná vyhláška nariadenie prípravného konania (PDF, 224 kB)  zverejnené 31.01.2020

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Kriváň

Dokumenty: verejná vyhláška nariadenie prípravného konania (PDF, 427 kB)   zverejnené 31.01.2020

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Korytárky

Dokumenty: verejná vyhláška nariadenie prípravného konania (PDF, 412 kB)   zverejnené 31.01.2020

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Stará Huta

Dokumenty: verejná vyhláška nariadenie prípravného konania (PDF, 220 kB)   zverejnené 31.01.2020

 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Bzovík

Dokumenty: verejná vyhláška nariadenie PK (PDF, 215 kB)   zverejnené 31.01.2020

 

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty:  Informácia o začatých konaniach podľa (PDF, 125 kB)   zverejnené 13.11.2019

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zvolen

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=detva

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=krupina

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

  

 

Katastrálny odbor

  

Rozhodnutie o povolení vkladu V 603/2020

Dokument: v-603-20 - zverejnené verejnou vyhláškou (PDF, 34 kB)   zverejnené 23.03.2020