Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Dokumenty:

Ozn_MestoZV_Odv.ačistenieOV Zolná_TERMÍN (PDF, 230 kB)

situácia_Zolná (PDF, 428 kB)

Dátum vyvesenia: 11.09.2020     Dátum zvesenia: 28.09.2020

-------------------

Dokumenty:

Verejna vyhlaska - oznamenie (PDF, 185 kB)

Priloha Vykres (PDF, 2 MB)

Dátum vyvesenia: 11.09.2020     Dátum zvesenia: 28.09.2020

-------------------

Oznámenie o začatí konania_Obec Ostrá Lúka

Dokumenty: 

OZN_OstráLúka_kanal.ČOV_0025206_2020  (PDF, 181 kB)  zverejnené 18.06.2020

F.2_situácia (PDF, 2 MB)   zverejnené 18.06.2020

F.2_situácia-2 (PDF, 352 kB)   zverejnené 18.06.2020

-------------------

Dokument:  scan-žiadosťSVP-zverejnenie (PDF, 3 MB)  zverejnené 30.01.2020

-------------------

Oznámenie o zverejnení žiadosti - Slovak Retail Project Gamma, k.s.

Dokumenty: 

Oznámenie o zverejnení židadosti (PDF, 202 kB)   zverejnené 01.10.2019

scan žiadosti (PDF, 3 MB)   zverejnené 01.10.2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 333 kB)   zverejnené 01.10.2019

-------------------

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

-------------------

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

-------------------

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

-------------------

 

 

Pozemkový a lesný odbor:

 

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sása

Dokumenty:  schvalenie VZFU ver vyhlaska (PDF, 177 kB)

Dátum vyvesenia: 17.09.2020           Dátum zvesenia: 02.10.2020

-------------------

Schválenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Zvolen v časti „Rákoš“

Dokumenty:  schvalenie RPS vyhlaska (PDF, 170 kB)

Dátum vyvesenia: 18.09.2020           Dátum zvesenia: 05.10.2020

-------------------

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade č. 26-38 Priehrada ZO SZZ Zvolen v katastrálnom území Môťová.

Dokumenty: Rozhodnutie Priehrada verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Dátum vyvesenia: 11.09.2020     Dátum zvesenia: 29.09.2020

-------------------

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty:  Informácia o začatých konaniach podľa (PDF, 125 kB)   zverejnené 13.11.2019

-------------------

Obvyklá výška nájomného


Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

rok 2019

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=zvolen&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=detva&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=krupina&f=

-------------------

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

-------------------

 

 

Katastrálny odbor

 

Rozhodnutie o povolení vkladu V-2670/2020zo dňa 7.9.2020-doručuje sa podľa §25 katastrálneho zákona

Dokument: v-2670-20__08-09-2020__09-17-57 (PDF, 31 kB)

Dátum vyvesenia: 11.09.2020     Dátum zvesenia: 08.10.2020

-------------------

Výzva V-2670/2020-vrátenie správneho poplatku - označenie poplatníka a číslo účtu-doručuje sa podľa §25 katastrálneho zákona

Dokument: V-2670-2020 výzva (PDF, 33 kB)

Dátum vyvesenia: 11.09.2020     Dátum zvesenia: 08.10.2020

-------------------