Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Oznámenie o začatí konania_Obec Ostrá Lúka

Dokumenty: 

OZN_OstráLúka_kanal.ČOV_0025206_2020  (PDF, 181 kB)  zverejnené 18.06.2020

F.2_situácia (PDF, 2 MB)   zverejnené 18.06.2020

F.2_situácia-2 (PDF, 352 kB)   zverejnené 18.06.2020

 

Dokument:  scan-žiadosťSVP-zverejnenie (PDF, 3 MB)  zverejnené 30.01.2020

 

Oznámenie o zverejnení žiadosti - Slovak Retail Project Gamma, k.s.

Dokumenty: 

Oznámenie o zverejnení židadosti (PDF, 202 kB)   zverejnené 01.10.2019

scan žiadosti (PDF, 3 MB)   zverejnené 01.10.2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 333 kB)   zverejnené 01.10.2019

 

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

   

 

Pozemkový a lesný odbor:

 

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Zvolen v časti „Rákoš“, v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dokument: RPS vyhlaska (PDF, 153 kB)   zverejnené 07.07.2020

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Detvianska Huta

Dokument: nariadenie PK verejná vyhláška (PDF, 222 kB)   zverejnené 02.07.2020

 

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov – všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Sása, v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dokument: VZFU zverejnenie vyhlaska (PDF, 152 kB)   zverejnené 11.06.2020

 

Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Bzovská Lehôtka

Dokument:  schvalenie vykonania vyhlaska (PDF, 196 kB)   Dátum vyvesenia: 18.05.2020   Dátum zvesenia: 02.06.2020

 

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty:  Informácia o začatých konaniach podľa (PDF, 125 kB)   zverejnené 13.11.2019

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

rok 2019

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=zvolen&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=detva&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=krupina&f=

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

 

 

Katastrálny odbor

  

Rozhodnutie o povolení vkladu V-903/2020 zo dňa 30.6.2020 - doručuje sa podľa § 25 katastrálneho zákona

Dokument: v-903-20__30-06-2020__13-01-02    (PDF, 29 kB)zverejnené 02.07.2020