Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 

Úradná tabuľa odboru

Oznam

Garant

Zverejnené dňa

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02 – II. etapa, vodné stavby – zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona (PDF, 505 kB)

POPD_v_dobyvacom_priestore_Cana_povolenie_na_odkrytie_hladiny_podzemnych_vod_zverejnenie_podla_paragrafu 38_ods_2_zakona 24_2006 (PDF, 303 kB)

OSŽP 

16.08.2019 

LPP Nová Polhora–Stavba S2 Obchodno-obslužný areál- stavebné povolenie (PDF, 834 kB)

 OSŽP

29.07.2019 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02 – II. etapa, vodné stavby – zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (PDF, 515 kB)

 OSŽP

16.07.2019 

Povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd v k. ú. Geča – zverejnenie žiadosti podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 316 kB)

 OSŽP

21.6.2019 

Penzión Zlatý Hýľ -vodné stavby – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 1 MB)

 OSŽP

14.6.2019 

LPP Nová Polhora–Stavba S2 Obchodno-obslužný areál - zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (PDF, 3 MB)

OSŽP 

13.6.2019 

Výrobno-skladový areál KKP01, KKP02, vodné stavby – povolenie na zmenu stavby pred dokončením (PDF, 5 MB)

OSŽP 

 

 2.5.2019 

Zverejnenie  žiadosti o zmenu stavby Výrobno-skladový areál KKP 01, KKP 02 – vodné stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (PDF, 1 MB)

OSŽP 

 

26.3.2019 

Povolenie na odkrytie hladiny podzemnych vod k.u. Drienovec zverejnenie informacii o rozhodnuti podla paragrafu 38_ods_2_zakona_c_24_2006 Zz.pdf (PDF, 11 MB)

 

OSŽP 

 

14.3.2019 

Sprava o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) Cementáreň Turňa (PDF, 517 kB)

OSŽP 

 

 

15.6.2018

 

Navrhované činnosti a strategické dokumenty posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

http://enviroportal.sk/sk/eia