Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Úradna tabuľa OÚ Rožňava

  

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 15.05.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 20.05.2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.  Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.