Úradná tabuľa

  

ODBOR KATASTRÁLNY 

Verejné vyhlášky

V   981 2019 Mojmír Ružek (PDF, 869 kB)

V_1066_2019 Dominika Sutič (PDF, 806 kB)

V_1069_2019 Štefan Zamec (PDF, 338 kB)

V_1179_2019 Monika Nekolová (PDF, 384 kB)

V_1417_2019 Anna Holubová (PDF, 342 kB)

V_1722_2019 Hynek Siksta (PDF, 501 kB)

V_2238_2019 Pavel Pastucha (PDF, 376 kB)

V_2508_2019 Ladislav Markusek (PDF, 498 kB)

V_3035_2019 Anna Ružek (PDF, 502 kB)

V_3404_2019 Beata Jirková (PDF, 605 kB) 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 


ODBOR ORGANIZAČNÝ

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení písomnosti pre účastníka konania Michaelu Bašovú (PDF, 148 kB)

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Verejná vyhláška - Ustanovujúce zhromaždenie  účastníkov JPÚ-HD Štefanová (PDF, 27 kB)

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

PDF dokument Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

PDF dokument Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacuserithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

 

Radi by ste si priniesli zo svojich ciest krásny suvenír? 

Ohrozený druh - vhodný suvenír zo zahraničia (PDF, 400 kB)

Dovoz suvenírov zo zahraničia (PDF, 302 kB)

 

Úsek ochrany vodných tokov

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania k stavbe sanácia vodovodu Hlavná a Vinohradnícka ul., Viničné (PDF, 354 kB)

Predľženie platnosti rozhodnutia stavby Grinava - kanalizácia  (PDF, 270 kB)

 

Úsek ochrany prírody

Informácia pre verejnosť - Svätý Jur - protipovodňová ochrana, Polder na Jurskom potoku rkm 3,4, Svätý Jur, protipovodňová ochrana – Polder na ľavostrannom prítoku v rkm 3,3 Jurského potoka – Jozefkovo údolie a Svätý Jur, protipovodňová ochrana – Polder na ľavostrannom prítoku v rkm 2,5 Jurského potoka – Hradištná (PDF, 158 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti "Malokarpatské vinice s. r. o."  (PDF, 461 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti "Zóna Sever III. - Rozália – zmena" (PDF, 740 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na verejné kultúrne podujatie "Beh Jána Veštíka 2019" v k.ú Modra (PDF, 121 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne (PDF, 158 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Robotická farma Šenkvice (PDF, 534 kB)