Úradná tabuľa

 

ODBOR KATASTRÁLNY 

Verejné vyhlášky

 

 

 

   

 

 

  

 

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

PDF dokument Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

PDF dokument Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

PDF dokument Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacuserithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

 

Radi by ste si priniesli zo svojich ciest krásny suvenír? 

Ohrozený druh - vhodný suvenír zo zahraničia (PDF, 400 kB)

Dovoz suvenírov zo zahraničia (PDF, 302 kB)

 

Úsek ochrany vodných tokov

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Sanásia vodovodov na Štefánikovej a Komenského ulici v Modre  (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie - predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Revitalizácia prírodného kúpaliska Modra - Piesok (PDF, 272 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Sanácia vodovodov - Štefániková ul., Komenského ul., Modra (PDF, 272 kB)

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodných stavieb Obytný súbor Malé Hliny - Modra (PDF, 415 kB)

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby na Trnavskej ul. v Modre, miestna časť Kráľová (PDF, 317 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Revitalizácia prírodného kúpaliska Modra - Piesok (PDF, 272 kB)

 

Úsek ochrany prírody

Informácia o začatí konania 

Žiadateľ: AutoSportTeam Presskam, Vápenka 4, 841 07 Bratislava

Podujatie: Medzinárodné preteky automobilov do vrchu na Pezinskej BABE

Dátum podujatia : 6 - 8. 9. 2019

Určenie lehoty na prihlásenie sa do konania : do 5 pracovných dní

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacon konaní - Rekonštrukcia vnútornej dopravnej infraštruktúry v OS Pezinok a vyvolané investície (PDF, 357 kB)

Informácia pre verejnosť - navrhovaná činnosť "Robotická farma Šenkvice" (PDF, 154 kB)