Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 

Úradná tabuľa Pozemkového a lesného odboru OÚ Galanta


:


Zverejnenie návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v zriadenej záhradkovej osade registračné číslo 8-9 Galanta-mesto, osada č. 17, lokalita „za práčovňou a požiarnikmi“, v katastrálnom území Galanta, v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z., v znení neskorších predpisov.
12. 07. 2019

Zverejnenie návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov  v zriadenej záhradkovej osade registračné číslo 8-9 Galanta-mesto, osada č. 17, lokalita „za práčovňou a požiarnikmi“, v katastrálnom území Galanta, v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z., v znení...

Oznam
01. 07. 2019

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. Okresný úrad Galanta zverejňuje obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 pre každé katastrálne územie okresu   Galanta. Údaje sú na stránke:  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=galanta

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy