Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
JPÚ Salka - zverejnenie rozdeľovacieho plánu, verejná vyhláška (zverejnené: 11.12.2019 -11.01.2020) (235,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí správneho konania - bažantnica Englové, verejná vyhláška (9.12.2019 - 23.12.2019) (250,7 kB) pdf
Informácia pre držiteľov exemplára druhu Geochelone elegans (zverejnené: 29.11.2019 -31.12.2019) (150,5 kB) pdf
Zverejnenie kópie žiadosti o SP ,,Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia“ (zverejnené: 17.10.2019) (568,4 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 14. 10. 2019) (372,2 kB) pdf
Rozhodnutie o uznaní Samostatnej bažantnice Strekov (zverejnené: 5.9.2019) (568,0 kB) pdf
č. 015478 - Chľaba obec: Informácia o začatí konania (zverejnené: 16. 08. 2019) (136,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Rozhodnutie: "Samostatná bažantnica Trávnica" (zverejnené: 2.8.2019) (544,4 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf
Určenie času núdze podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (zverejnené: 10.1.2019) (280,4 kB) pdf
Opatrenie- mníška veľkohlavá (zverejnené: 19.12.2018) (1,2 MB) pdf