Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania:„Výrobňa a spracovanie organického vína“, Navrhovateľ: ORGANIC, s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 47 182 369 (zverejnené: 16. 08. 2019) (701,4 kB) pdf
č. 015478 - Chľaba obec: Informácia o začatí konania (zverejnené: 16. 08. 2019) (136,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Rozhodnutie: "Samostatná bažantnica Trávnica" (zverejnené: 2.8.2019) (544,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Výrobňa sypkých kŕmnych zmesí s granuláciou“, navrhovateľ: Agrorolstav s.r.o., 941 33 Kolta (zverejnené: 2.8.2019 - 18.8.2019) (717,5 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Kanalizačná prípojka v Nových Zámkoch (zverejnené: 2.7.2019) (707,9 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf
Určenie času núdze podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (zverejnené: 10.1.2019) (280,4 kB) pdf
Opatrenie- mníška veľkohlavá (zverejnené: 19.12.2018) (1,2 MB) pdf