Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Zmeny a doplnky č. 2 – ÚPN obce Komjatice“, SEA (zverejnené: 18.10.2019 -4.11.2019) (442,8 kB) pdf
Zverejnenie kópie žiadosti o SP ,,Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky, objekt SO 06 Dažďová areálová kanalizácia“ (zverejnené: 17.10.2019) (568,4 kB) pdf
Rozhodnutie, že vlastníctvo vozidla Mazda červenej farby, EČ: LV 746 EP, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom (zverejnené: 16.10.2019-31.10.2019) (240,1 kB) pdf
Rozhodnutie, že vlastníctvo vozidla Opel Corsa bez EČ, nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom (zverejnené: 16.10.2019-31.10.2019) (239,4 kB) pdf
Rozhodnutie, že vlastníctvo vozidla Renault, zelenej farby, EČ: NZ 471 ES nenadobúda štát a súčasne sa vozidlo stáva starým vozidlom.(zverejnené: 16.10.2019 - 31.10.2019) (243,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: "Závlahové hospodárstvo DAP Mužla", navrhovateľ: Družstvo agropodnikateľov Mužla - zisťovacie konanie (zverejnené:15.10.2019 - 5.11.2019) (149,5 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov, objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Kanalizačná prípojka (zverejnené: 14. 10. 2019) (372,2 kB) pdf
Lokalita sústredenej IBV, objekt SO-04 Verejná kanalizácia (zverejnené: 14. 10. 2019) (346,3 kB) pdf
Rozhodnutie o vlastníctve vozidla - Škoda Felícia kombi (zverejnené: 10.10.2019 - 21.10.2019) (237,1 kB) pdf
Stavebné povolenie vodnej stavby: "MAGASPART Štúrovo - objekt "F", Rodinné domy - príprava územia" - vodohospodárske objekty, verejná vyhláška (zverejnené: 8.10.2019) (201,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Farma Bruty III.etapa (zverejnené: 8.10.2019 - 22.10.2019) (154,4 kB) pdf
Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodnú stavbu: Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice (zverejnené: 7.10.2019) (255,5 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - Opel Corsa bez EČ (zverejnené: 6.9.2019 - 23.9.2019) (201,8 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - Mazda červenej farby, EČ: LV 746 EP (zverejnené: 6.9.2019 - 23.9.2019) (208,4 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - Renault zelenej farby, EČ NZ 471 ES (zverejnené: 5.9.2019 -26.9.2019) (203,5 kB) pdf
Rozhodnutie o uznaní Samostatnej bažantnice Strekov (zverejnené: 5.9.2019) (568,0 kB) pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení,či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát (zverejnené: 4.9.2019-19.9.2019) (343,3 kB) pdf
č. 015478 - Chľaba obec: Informácia o začatí konania (zverejnené: 16. 08. 2019) (136,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: MAGASPART Štúrovo – objekt „F“, Rodinné domy – príprava územia“, stavebné objekty SO F301 (zverejnené:15. 08. 2019) (172,9 kB) pdf
Začatie konania Strekov (zverejnené: 13. 08. 2019) (207,2 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (zverejnené: 13. 08. 2019) (284,9 kB) pdf
Rozhodnutie: "Samostatná bažantnica Trávnica" (zverejnené: 2.8.2019) (544,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: „Výrobňa sypkých kŕmnych zmesí s granuláciou“, navrhovateľ: Agrorolstav s.r.o., 941 33 Kolta (zverejnené: 2.8.2019 - 18.8.2019) (717,5 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,ČOV Nové Zámky – mechanické prečistenie a ČS splaškových vôd" (zverejnené: 24.7.2019) (625,8 kB) pdf
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Kanalizačná prípojka v Nových Zámkoch (zverejnené: 2.7.2019) (707,9 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf
Určenie času núdze podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (zverejnené: 10.1.2019) (280,4 kB) pdf
Opatrenie- mníška veľkohlavá (zverejnené: 19.12.2018) (1,2 MB) pdf