Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2022, sobota
 

Úradné hodiny OCP PZ

Úradné hodiny OCP PZ

Všetky OCP PZ budú od 15.02.2021 otvorené a budú vybavovať len online objednaných! Tie životné situácie, ktoré sa nedajú OnLine objednať, budú vybavované aj bez objednania.

Stránkové pracoviská budú otvorené od:

Pondelok 7:45 – 15:00
Streda 7:45 – 17:00
Piatok 7:45 – 12:00 (OCP PZ BA 14:00)

Klienti, ktorí sa  od 1. februára  2021 objednali cez elektronický objednávací systém a majú už rezervovaný termín od 15.02.2021 sa nemusia znovu objednávať, ostatní klienti sa budú musieť znovu objednať po jeho opätovnom spustení 10.02.2021. Osoby vstupujúce na pracoviská OCP PZ musia spĺňať niektorú z výnimiek uvedených v § 1 ods. 2 vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

S účinnosťou od 05.10.2020 sa v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 587/2020 budú na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície vybavovať len tie osoby, ktoré budú objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v odôvodnených prípadoch (osobitný  zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ.


Jednotlivé oddelenia cudzineckej polície PZ budú vybavovať objednaných klientov v stránkových dňoch v čase od 7:30 do 10:30 h.

Telefonické informácie na čísle +421-9610-36999 sa poskytujú od pondelka do piatka v čase od 08:00 h do 15:00 h.

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

 

 

  

 Upravené dňa/Last Modify: 18. 6. 2021, 11:31