Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2019, streda
 

Uzbecká republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 17. januára 1997) 
    -  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 353/1998 
    -  nadobudnutie platnosti: 16. februára 1997
  2. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 17. januára 1997)
    - nadobudnutie platnosti: 17. januára 1997