Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Nitre

Územná pôsobnosť ŠANR

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Nitre v zmysle zákona č. 266 z 30. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Tabuľka územnej pôsobnosti ŠANR